Soutěž JuniorErb 2020

junior_erb.jpg

Kdo soutěž pořádá?

Spolek Český zavináč (www.ceskyzavinac.cz)

Partnerem soutěže je Jednota školských informatiků (www.jsi.cz) a DigiKoalice (Česká národní koalice pro digitální pracovní místa – digikoalice.cz).

Hlavní město Praha vyhlašuje krajské kolo soutěže již 10. rokem. Na organizaci se podílí odbor informatiky MHMP.

O co jde?

Soutěž je určena mladým lidem do 19 let, kteří se aktivně zajímají o internet a tvorbu webových stránek spojených s určitou obcí, městem, městskou částí, regionem apod. Nemusí jít jen o tvůrce-programátory, ale i o autory, kteří

web tvoří obsahově, např. pomocí dostupných publikačních systémů.

Například:

▪ webové stránky obce, města v ČR

▪ webové stránky školy

▪ webové stránky sportovního oddílu (ne profesionálního – např. Sparty Praha apod.)

▪ webové stránky sdružení (Skaut, SOKOL, Dobrovolní hasiči, kulturní spolek apod.)

▪ webové stránky týkající se určitého regionu (např. mapování studánek, památných stromů, cyklostezky ...)

▪ webové stránky nějaké místní pamětihodnosti (hrad, zámek, kostel ...)

Kdo se může zapojit?

Zapojit se mohou jak jednotlivci, tak týmy (2/3 týmu a přihlašovatel musí být mladší 19 let – datum narození po 29. únoru 2001). Může se jednat i o školní třídy, které vytvářejí podobné projekty v rámci výuky (ročníkové práce

apod.). Soutěž je vhodná nejen pro střední, ale i pro základní školy. Záleží na „šikovnosti“ vašich žáků.

Jak se zapojit?

Víte-li o šikovném studentovi ve vaší třídě nebo ve vašem okolí, nabídněte mu účast v soutěži. Pokud vyhlašujete ročníkové práce související s tvorbou webových stránek, nabídněte vašim studentům okruhy témat (stránky pro

SOKOL, školu, městskou část apod.). Případně se můžete přímo domluvit s vaší samosprávou, o co by měli zájem a dělat stránky „na zakázku“. Žáci mohou vytvořit tým se svým vyučujícím (ale musí být zachován poměr, že 2/3

týmu jsou mladší 19 let).

Přínos pro soutěžícího a pro školu?

Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny (v minulých ročnících to byl např. externí disk, tablet apod.).

Soutěžící může porovnat své schopnosti v tvorbě webových stránek se svými vrstevníky, navázat zajímavé kontakty, promluvit si s odborníky na informační technologie, a to především na konferenci ISSS (20.–21. dubna 2020

v Hradci Králové).

Škola se díky soutěži může zviditelnit nejen v rámci svého kraje (některé kraje vyhlašují krajská kola), ale v případě úspěchu jejího soutěžícího (-ích) i v rámci celé republiky. Rovněž je zde šance navázat spolupráci s místní

samosprávou, popř. ji ještě zintenzivnit (zapojit své žáky do tvorby některé z podstránek obecního webu).

Kde se přihlásit?

Do soutěže se přihlašuje na webových stránkách www.juniorerb.cz.

Termíny?

Soutěžící se mohou hlásit do 25. února 2020, kdy je uzávěrka soutěže. Během března 2020 proběhne slavnostní ceremoniál pražského kola. Vyhodnocení republikových vítězů proběhne 20. dubna 2020 na konferenci ISSS

v Hradci Králové.

DALŠÍ INFORMACE V LETÁČKU ZDE

Vloženo: 04.02.2020 | Pavel Dvořák | Přečteno: 830 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021