Naše školy získaly nové inspirující prostory – Venkovní třídy, sezónní i celoroční

  Pozitivní zkušenosti s učením venku, kdy jsou žáci dokonce pozornější, než v uzavřené škole nejsou v naší historii žádnou novinkou. Kde jinde naši předci ještě před vznikem škol sbírali zkušenosti a znalosti o životě kolem nich? Nepochybně uprostřed přírody. První cílené vzdělávání pak v české kotlině lze vystopovat do roku 1926, kdy pedagog, spisovatel a archeolog Eduard Štorch založil na Libeňském ostrově tzv. „dětské farmy“, kde tyto úvahy přímo v terénu ověřoval.

  Úvodní 0_dětská farna.jpg

  Novodobá historie venkovních tříd v Praze se váže na vernisáž Hutě architektury Martina Rajniše v DOXu dne 27.6.2014, kdy jsem se nad modelem návrhu Steak-house tehdy sešel s architekty Davidem Kubíkem a Petrem Štambachem a hned v prvním pohledu na zmenšený model jsem v něm místo Steak – house viděl úžasnou učebnu, výzvu, která by mohla přinést do škol učitelům ten tolik potřebný impuls zkusit učit jinak. Zároveň jsem přemýšlel jak vybudovat k taktovému prostoru vztah u dětí, Mnoho myšlenek, velká naděje, správné ingredience, které se staly motivací a výzvou pro oba architekty.

  Řešilo se, hledalo se, vymýšlelo se a nakonec se povedlo. Vznikla tehdy na Praze 7 první venkovní třída z jednoduchých kvádrů, které se podobají dřevěné stavebici Kapla. Tato volba byla skvělým nápadem, jak u dětí a žáků vzbudit zájem o nový učební prostor. Velkou přidanou hodnotou celého projektu bylo, že se děti mohly podílet na jejím vzniku, pomáhat truhlářům, sledovat celý proces realizace, uvědomit si hodnotu lidské práce a také ovlivnit  místo i vzhled prostoru, kde se budou vzdělávat a trávit čas. Dalším pozitivem se stalo i variabilní vnitřní uspořádání, které je pro děti přehledné, funkční a zároveň estetické. Vznikla tak první venkovní třída, celá ze dřeva – trvale udržitelného zdroje. Po prvním školním roce, kdy byla třída naplno a s velkým nadšením využívána všemi třídami, přišlo i první velké hodnocení od paní ředitelky školy, která konstatovala, že „děti mají výuku ve venkovní třídě moc rády. Učitelé si pochvalují, že jsou tady žáci otevřenější, komunikativnější, lépe spolupracují a jsou ochotnější i otevřeněji hovořit.“ Za velký přínos u venkovní třídy pozitivně ocenila variabilitu vnitřního uspořádání lehkého dřevěného nábytku, což umožňovalo snadnou organizaci skupinové výuky nebo třeba propojení s okolím.  Bohužel v rámci různých a neustálých změnách a navyšování administrativního zatížení škol se tento projekt stal osamoceným pro pár následujících let

  Úvodní 1_první.jpg

  Úvodní 2_první.jpg

  Až první investiční výzvy na modernizaci vzdělávacího prostředí oprášily myšlenky na podporu vzdělávání venku v zajímavém a inspirujícím prostředí venkovních tříd. Opět na výzvu zareagovali nejvstřícněji z Hutě architektury Martina Rajniše a tak jsme se nad myšlenkou podoby venkovních tříd opět sešli ve stejném složení. Tentokrát ale s novou výzvou, kterou iniciovala jak jinak než překážka. Tehdejší výzva OP PPR umožňovala pořízení venkovní učebny, ale u základních škol požadovala, aby jí bylo možné využívat celoročně. Naštěstí jsem se sešel opět s architekty, pro které jsou překážky stejně jako pro mě výzvou a kromě upgrade sezonní venkovní třídy světlo světa uviděla i celoroční venkovní učebna.

  Nakonec po zjištění zájmu mateřských a základních škol zřizovaných hl. m. Prahou se na podzim 2017 rozjela příprava 3 sezonních venkovních učeben v našich mateřských nemocničních školách a 7 celoročních venkovních učeben ve speciálních základních školách.

  Sezonní venkovní učebna

  Učebna je koncipována jako vzdušný, otevřený a zastřešený prostor, umožňující estetický a harmonický rozvoj dětí i žáků při pobytu na čerstvém vzduchu. Venkovní učebna umožňuje výuku podobnou režimu v běžné třídě, ale také provozování volnočasových aktivit školní družiny a klubu. Učebny pro potřeby základního vzdělávání jsou vybaveny pojízdnou tabulí, skládacími dřevěnými židlemi a dřevěnými podložkami pro psaní nebo kreslení a odkládacími boxy pro ukládání výukového materiálu. Celý prostor je velmi variabilní. Pro potřeby dětí v předškolním vzdělávání jsou učebny vybaveny stolky a židličkami, k dispozici je i nabídka posuvných interaktivních boxů a vestavných polic např. pro práci s přírodním či výtvarným materiálem, popřípadě dalšími pomůckami.

  Venkovní učebna se tak stává novým a unikátním prostorem, který je prostředkem pro zavedení inovativních prvků  do vzdělávání. Motivuje pedagogy k přemýšlení, hledání nových cest, zkoušení něčeho nového a poskytuje zároveň příležitost vzdělávat venku a trochu jinak.

  Přesto, že stěžejní vzdělávácí oblastí je EVVO, budování vztahu k přírodě, prohlubování poznatků o přírodních jevech, vnímání pestrosti přírodní říše, tak pedagogům přináší daleko větší možnosti prožitkového učení a  propojení všech vzdělávacích oblastí do integrovaných celků. Děti i pedagogové tak mají možnost začít vnímat vzdělávání venku jako běžnou součást vzdělávání a svou vlastní zkušeností zjistí, jaký přínos má - nejen pro děti, ale i pro ně.

  Ačkoliv je pro nás největším oceněním radost dětí z této učebny, velmi nás potěšilo, že tato učebna zvítězila v prestižní národní soutěži Dřevěná stavba roku 2020 v kategorii „Dřevěná hřiště - malá.“  

  Úvodní 3_sezonní.jpg

  Úvodní 4_sezonní.jpg

  Sezonní 1.jpg Sezonní 2.jpg Sezonní 3.jpg Sezonní 4.jpg Sezonní 5.jpg Vítězové dřevěná stavba 2020 (002).jpg drevene_stavby.jpg

  Celoroční venkovní třída

  Třída, která za svůj vznik vděčí administrativní překážce se stala zcela novým prostorem, který jak potvrdili první chvíle, na 100% naplnil naše přání a očekávání. Už od prvního vstupu totiž v každém pedagogovi vyvolá nápady na změnu stylu učení, na zavádění inovací do výuky a nejen pedagog, ale i žáci se těší na chvíle strávené v této učebně.

  Projekt od samého začátku cílil na vytváření nových vzdělávácích možností a příležitostí, zkvalitňování vzdělávacích prostor, které bude přirozeně podněcovat k diskuzi a zamyšlení v oblasti vzdělávání, výchovy a zdraví. Bude zaměřen na zlepšování vzdělávacích procesů učení a to ať už se jedná o jakékoliv předměty. Nabídne dětem, žákům i pedagogům nové podněty a bude je inspirovat k aktivitám, které by jinak nemohli realizovat nebo pouze v omezené míře. Třída umístěná uprostřed školní zahrady tak přirozeně vybízí k experimentování, bádání, zkoumání, objevování, pozorování a zároveň poskytuje bezpečné a stálé prostředí. Přesun vzdělávácích aktivit ven řeší také problematiku nedostatečného pobytu venku u dnešních dětí.

  Celoroční venkovní třída je koncipována je zateplená a osvětlená třída, ze tří stran zcela prosklená, tedy ve vysoké míře provazující prostor s okolní přírodou. Venkovní třída umožňuje výuku v takřka stejném režimu jako v běžné třídě, ale také provozování volnočasových aktivit. Třída je vybavena stejně jako sezónní učebna, kde ale díky zavedení elektrické energie či přívodu vody si dává za cíl stát se novým a unikátním prostorem, vhodným i pro zavádění inovativních prvků do vzdělávání. Třídu je možné tedy vybavit i interaktivním displejem či wi-fi routrem, např. pro používání tabletu s měřícími sensory na přírodovědné bádání. I tato třída tak motivuje pedagogy k přemýšlení, hledání nových cest, zkoušení něčeho nového a poskytuje zároveň příležitost vzdělávat venku a trochu jinak.

  Je úžasné pozorovat pedagogy, jak při vstupu do této učebny je okamžitě napadají nápady jak jí využít a učit jinak, proto nás potěšilo, že stejně tak jako moderní a inovativní uchvátila i odbornou porotu, která jí udělila 1. místo v prestižní národní soutěži Dřevěná stavba roku 2019 v kategorii „Moderní dřevostavby - návrhy.“  

  Úvodní 5_celoroční.jpg

  Úvodní 6_celoroční.jpg

  Celoroční 1.jpg Celoroční 2.jpg Celoroční 3.jpg Celoroční 4.jpg Celoroční 5.jpg Vítězové dřevěná stavba 2019 (002).jpg

  A tím to nekončí, neboť každá inspirativní myšlenka je impulsem pro další a proto už nyní jsme začali s přípravou zcela nového prostoru – VENKOVNÍ MOBILNÍ BADATELNY.

  Pozitivní vnímání celoroční venkovní třídy od prvních okamžiků a myšlenky na rozšíření úspěšných polytechnických projektů z Implementace Krajského akčního plánu I. i na základní školy stály za zrodem myšlenky na další projekt – Venkovní mobilní badatelny.

  Vzali jsme v potaz nadšení učitelů základních škol s polytechnických aktivit, se kterými dostali možnost seznámit se na našich středních školách, chuť zkusit to sami i na své škole, ale přišla nevyhnutelná otázka KDE. Školami prochází porodní boom, a třídy na polytechnickou výuku v časové dotaci hodiny týdně není možné si nyní dovolit. Co teď, jak to vyřešit? Otázka, která se pro mě stala výzvou. Nic jsem takového ještě nikde neviděl, ale věděl jsem, kdo by mě mohl pomoc zodpovědět moji myšlenku, zda by se úspěšná celoroční venkovní třída se nemohla stát multifunkčním prostorem, kde kromě polytechnického vzdělávání by nešlo rozšířit aktivity i na různá přírodovědná bádání. A protože nemám rád jednoduché vize, přidal jsem do vínku požadavek na její mobilní přemisťování, minimální energetickou náročnost a požadavek, aby se na vývoji a realizaci prvního prototypu této badatelny podíleli samotní žáci našich středních odborných škol. A máme tady projekt, ve kterém spatřujeme šanci pro základní, ale i střední školy na vytvoření nejen podmínek pro výuku ve velmi kvalitně vybaveném prostředí pro předměty s polytechnickým či robotickým zaměřením, ale i třeba přírodních věd uprostřed zkoumaného prostředí, ale i v tom, že samotný prostor badatelny svým vybavením a uspořádáním, reprezentující nové a moderní směry, které naší společnost čekají, tedy šetrný přístup k přírodě, efektivní pracování s energií či lepší chápání zodpovědného přístupu v dalším životě budu podvědomě ovlivňovat myšlení žáků.

  Požadavek na mobilitu této badatelny pak jsme požadovali pro její další možné využití v případě ukončení potřeby na dané škole a možnost jejího SNADNÉ PŘEMÍSTĚNÍ pro potřeby jiné školy či organizace zajišťující aktivity pro děti.

  Jsem rád, že Rada hl. m. Prahy podpořila naší myšlenku a schválila realizaci vývoje této Venkovní mobilní badatelny, jejímž vývojem a vytvořením prvního prototypu se ujali žáci naší  Střední odborné školy JarovStřední školy - Centrum odborné přípravy technickohospodářské a těšíme se, že se podaří zhmotnit další zajímavý projekt podporující inovace ve vzdělávání, ale zároveň to prokáže kvalitu přípravy našich žáků, tedy vysoký standart pražského odborného vzdělávání.

  Úvodní 7_badatelna.jpg

  Úvodní 8_badatelna.jpg

   

  Vloženo: 25.10.2019 | Aktualizováno: 24.04.2020 | Pavel Dvořák | Přečteno: 6388 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021