Vyhlášení rozvojového programu MŠMT - Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 6. 6. 2019 rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019“ (Č. j. MSMT-13319/2019-1).

Veškeré informace včetně formulářů naleznete na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/diagnosticke-nastroje

ŠPZ zřizovaná krajem, obcí, svazkem obcí nebo jinou právnickou či fyzickou osobou předkládají své požadavky řazené s přihlédnutím k nejvyšší prioritě příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze č. 2 tohoto vyhlášení, a to v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky a současně na e-mail: eva.hluchanova@praha.cz.

Termín doručení: nejpozději do 30. 6. 2019.

ŠPZ mohou vybírat pouze z diagnostických nástrojů uvedených v příloze č. 1. Své požadavky budou ŠPZ předkládat v cenách za jednotlivé diagnostické nástroje zaokrouhlených dolů na celé stovky.
Nedílnou součástí žádosti je příloha č. 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 11.06.2019 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 1088 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021