Výběrové řízení na pozici „specialista / specialistka v odboru školství, mládeže a sportu MHMP“

  Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou, po dobu rodičovské dovolené. Plný pracovní úvazek. Nástup dle dohody.

  Bližší informace o pracovním místě naleznete na  www.praha.eu v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy.

  Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem prosím zasílejte do 4. dubna 2019 na adresu uvedenou v oznámení o volném pracovním místě na www.praha.eu.

  Požadujeme

  ·    vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

  ·    pedagogické zaměření výhodou

  ·    znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění

  ·    znalost zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění

  ·    dobrá znalost práce na PC (MS Office, zejm. Excel a Word, Internet)

  ·    znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění

  ·    znalost zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění

  ·    dobrá znalost práce na PC (MS Office, zejm. Excel a Word, Internet)

  Nabízíme

  ·    stabilní zázemí úřadu územní samosprávy s pracovištěm v centru Prahy

  ·    pružnou pracovní dobu

  ·    osobní příplatek po zkušební době

  ·    podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku

  ·    5 týdnů dovolené

  ·    3 dny zdravotního volna (sick days)

  ·    příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)

  ·    podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina

  ·    příspěvek na stravování formou stravenek

  ·    příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní vyžití

  … a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

  Náplň práce

  Provádění analýz, konzultační a metodické činnosti v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy v návaznosti na kompetence kraje nebo hlavního města Prahy - v oblasti obecního školství – škol a předškolních zařízení, na úseku středního a vyššího odborného školství, na úseku soukromého a církevního školství a v oblasti základních uměleckých škol, zejména.

  ·    koncepční a metodická činnost při realizaci školské politiky na úrovni hlavního města Prahy,

  ·    koordinace vzájemné spolupráce škol a školských zařízení,

  ·    zabezpečování konkurzních řízení pro určené typy a druhy škol,

  ·    příprava podkladů pro zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy hlavního města Prahy a pro zpracování výročních zpráv za určené typy a druhy škol,

  ·    zabezpečování jmenování předsedů komisí pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a pro absolutoria,

  ·    příprava podkladů pro změny zřizovacích listin včetně zpracování jejich úplného znění,

  ·    příprava podkladů pro vydání rozhodnutí při přezkumu maturitních a závěrečných zkoušek a výsledků absolutorií,

  ·    zajišťování dílčích odborných agend v oblasti základního uměleckého školství,

  ·    provádění analýz oborů vzdělání a navrhuje případné změny či úpravy,

  ·    výkon dozorčí činnosti včetně navrhování nápravných opatření k odstranění nedostatků zjištěných ČŠI (Českou školní inspekcí) a kontrolní činností odboru, kontrola a dohled nad dodržováním předpisů v určených typech a druzích škol.

  ·    Zpracování odvolání proti rozhodnutí ředitelů obecních škol.

  ·    Zpracování stanovisek ke změnám ve školském rejstříku u obecních škol.

  ·    Zajištění předkládání žádostí o dotace a o zvýšení dotace pro soukromé školy, příprava smluv o dotaci a o zvýšení dotace pro soukromé školy na svém úseku, příprava podkladů pro kontrolní činnost odboru.

  Vloženo: 20.03.2019 | Pavel Dvořák | Přečteno: 809 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021