výběrové řízení na pozici specialista / specialistka stížností v odboru školství, mládeže a sportu

  Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici specialista / specialistka stížností v odboru školství, mládeže a sportu.

  Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Plný pracovní úvazek. Nástup dle dohody.

  Bližší informace o podmínkách výběrového řízení a požadavcích naleznete na www.praha.eu  v rubrice  Volná pracovní místa a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy.

  Přihlášku  s  požadovanými  doklady  je  nutno  doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 28. března 2019 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

  Požadujeme

  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

  znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění

  znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  znalost zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění

  znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

  dobrá znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet)

  Nabízíme

  ·    stabilní zázemí úřadu územní samosprávy s pracovištěm v centru Prahy

  ·    pružnou pracovní dobu

  ·    osobní příplatek po zkušební době

  ·    podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku

  ·    5 týdnů dovolené

  ·    3 dny zdravotního volna (sick days)

  ·    příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)

  ·    podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina

  ·    příspěvek na stravování formou stravenek

  ·    příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní vyžití

      … a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

  Náplň práce

  ·    Metodická, poradenská a konzultační činnost v oblasti školství.

  ·    Podíl na přípravě a zpracovávání návrhů obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy za odvětví školství, zpracování připomínek k návrhům obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy, k vyhláškám a zákonům.

  ·    Spolupráce při šetření právních záležitostí.

  ·    Poskytování konzultací školám a školským zařízením v působnosti odboru,

  ·    Kontrolní činnost dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a šetření u škol a školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou. 

  ·    Vyřizování stížností na postup ředitelů škol a školských zařízení.

  ·    Provádění šetření k obsahu stížností.

  ·    Spolupráce s Českou školní inspekcí a MŠMT.

  ·    Vyhodnocování jednotlivých šetření a přijímá odpovídající opatření.

  ·    Sledování realizace opatření uložených k nápravě zjištěných nedostatků ve školách a školských zařízeních.

  ·    Výkon spisové služby.

  Vloženo: 18.03.2019 | Pavel Dvořák | Přečteno: 792 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021