specialista / specialistka školství v odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy (kód 0249)

  Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou, po dobu rodičovské dovolené, v platové třídě 11 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb. Plný pracovní úvazek. Nástup dle dohody.  

  Bližší informace o pracovním místě naleznete na  www.praha.eu v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy.

  Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem prosím zasílejte do 7. února 2019 na adresu kariera.magistrat@praha.eu.

  Do předmětu právy uveďte:

  „Volné místo – specialista/specialistka školství/SML/0249/VM2/19/Z“

  Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
  • pedagogické zaměření výhodou

  ·    znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění

  ·    znalost zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění

  ·    znalost zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, v platném znění

  ·    znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze, v platném znění

  ·    dobrá znalost práce na PC (MS Office, zejm. Excel a Word, Internet)

  ·    komunikační schopnosti a dovednosti, včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu

  ·    organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost a zodpovědný přístup

  Výhodou

  ·    praxe v samosprávě či státní správě

  Vítána

  ·    úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, pro výkon správní činnosti na úseku školství (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru)

  Nabízíme

  ·    stabilní zázemí úřadu územní samosprávy s pracovištěm v centru Prahy

  ·    pružnou pracovní dobu

  ·    osobní příplatek po zkušební době

  ·    podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku

  ·    5 týdnů dovolené

  ·    3 dny zdravotního volna (sick days)

  ·    příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)

  ·    podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina

  ·    příspěvek na stravování formou stravenek

  ·    příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní vyžití

      … a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

  Bližší informace naleznete na našich stránkách Volná pracovní místa na portálu www.praha.eu.

  Náplň práce

  Provádění analýz, konzultační a metodické činnosti v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy v návaznosti na kompetence kraje nebo hlavního města Prahy - v oblasti obecního školství – škol a předškolních zařízení, na úseku středního a vyššího odborného školství, na úseku soukromého a církevního školství a v oblasti základních uměleckých škol, zejména.

  ·    koncepční a metodická činnost při realizaci školské politiky na úrovni hlavního města Prahy,

  ·    koordinace vzájemné spolupráce škol a školských zařízení,

  ·    zabezpečování konkurzních řízení pro určené typy a druhy škol,

  ·    příprava podkladů pro zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy hlavního města Prahy a pro zpracování výročních zpráv za určené typy a druhy škol,

  ·    zabezpečování jmenování předsedů komisí pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a pro absolutoria,

  ·    příprava podkladů pro změny zřizovacích listin včetně zpracování jejich úplného znění,

  ·    příprava podkladů pro vydání rozhodnutí při přezkumu maturitních a závěrečných zkoušek a výsledků absolutorií,

  ·    zajišťování dílčích odborných agend v oblasti základního uměleckého školství,

  ·    provádění analýz oborů vzdělání a navrhuje případné změny či úpravy,

  ·    výkon dozorčí činnosti včetně navrhování nápravných opatření k odstranění nedostatků zjištěných ČŠI (Českou školní inspekcí) a kontrolní činností odboru, kontrola a dohled nad dodržováním předpisů v určených typech a druzích škol.

  Zpracování odvolání proti rozhodnutí ředitelů obecních škol.

  Zpracování stanovisek ke změnám ve školském rejstříku u obecních škol.

  Zajištění předkládání žádostí o dotace a o zvýšení dotace pro soukromé školy, příprava smluv o dotaci a o zvýšení dotace pro soukromé školy na svém úseku, příprava podkladů pro kontrolní činnost odboru. 

  Vloženo: 24.01.2019 | Pavel Dvořák | Přečteno: 1730 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021