Operační program potravinové a materiální pomoci

Hlavní město Praha se zapojilo do projektu s názvem „Školní obědy dostupné pro každé dítě"!

Prostředky na projekt „Školní obědy dostupné pro každé dítě“ čerpáme z Operačního programu potravinové a materiální pomoci financovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám. Vyhlašovatel výzev je Ministerstvo práce a sociální věcí ČR. Našim cílem je řešit problematiku stravování ve školních a předškolních zařízeních, konkrétně dosažitelnost této formy stravování dětmi z rodin, které se nacházejí v tíživé ekonomické situaci. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti ve věku 3 – 15 let a k určitému datu mají nárok na příspěvek na živobytí po dobu delší než 3 měsíce. Samotnou výzvou je partnerem projektu určen  Úřad práce ČR, který má za úkol posoudit, zda dítě splňuje podmínky na získání podpory. Pro letošní školní rok se podařilo Hlavnímu městu Praze zapojit celkem 67 partnerských škol  z 9 městských částí.  Celkově je plánováno profinancovat až 3 986 012,10 Kč a podpořit tím cca 700 žáků a vydat téměř 137 500 obědů.  

Tiskoviny k nahlédnutí:

Leták A4 (MPSV) [PDF, 1,3 MB]

Plakát A3 (MPSV) [PDF, 903 kB]

Informační leták Školní obědy dostupné pro každé dítě [PDF, 5,6 MB]

Informační leták Školní obědy dostupné pro každé dítě II. [PDF, 5,6 MB]

    1.jpg

Vloženo: 23.11.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 2351 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021