Dotační Program MŠMT Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018

Dotační Program MŠMT Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018 v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem programu je podpora vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin, programu podpory vzdělávání dětí a žáků pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a mládeže do věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, poznávání historie a kultury jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.

Žádat mohou právnické osoby v souladu s usnesením vlády č. 504 ze dne 10. července 2017, o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2018, včetně škol, školských zařízení a vysokých škol, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin. Tuto činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy, či dalšími příklady dokládajícími činnost žadatele alespoň jeden rok. Školy a školská zařízení, které se řídí při vzdělávání školními vzdělávacími programy, nemusí činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin prokazovat.

Žádosti o dotace na rok 2018 potvrzená osobou oprávněnou jednat jménem žadatele musí být žadatelem předložena ministerstvu v jednom tištěném vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (pouze ve formátu MS Word) nejpozději do 6. 11. 2017 do 15 hodin (tato lhůta je pro tištěné vyhotovení zachována, je-li nejpozději 6. 11. 2017 do 15 hodin podána žádost u ministerstva nebo je-li nejpozději tento den doručena držitelem poštovní licence zásilka adresovaná ministerstvu a obsahující žádost).

Žádosti se doručují na adresu:
tištěné vyhotovení: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení základního vzdělávání, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1;
nebo prostřednictvím ID datové schránky: vidaawt

a vždy v elektronické kopii: infodpmensiny12@msmt.cz (v předmětu e-mailu musí být uveden název a IČO žadatele).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 09.10.2017 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 3578 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021