AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

Rada hlavního města Prahy dne 25. 8. 2015 schválila záměr založení sítě Akademie umění a kultury pro seniory HMP na 6 základních uměleckých školách zřizovaných hlavním městem Prahou. Akademie umění a kultury pro seniory HMP poskytuje lidem v postproduktivním věku, tj. seniorům („55 +“), odborné studium v těchto uměleckých oborech, které mají základní umělecké školy zapsány v rejstříku škol a školských zařízení:

·    hudební

·    výtvarný

·    taneční

·    literárně-dramatický

Vzdělávání v Akademii umění a kultury HMP je seniorským studentům poskytováno zdarma!

Tříletý cyklus od října 2019:

Zájemci se hlásí do tříletého studia v průběhu měsíců června – září 2019 a budou přijímáni podle kapacitních možností jednotlivých škol. Výuka bude zahájena v měsíci říjnu 2019 na níže uvedených školách. Přijímací řízení je v gesci ředitele školy, sledujte prosím níže uvedené webové stránky základních uměleckých škol:

 

·    Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12

(tel. 222 319 507; email: info@zus-biskupska.cz; webové stránky: www.zus-biskupska.cz)

·    Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21

(tel. 221 590 350, email: info@zusihurnika.cz; webové stránky: www.zusihurnika.cz)

·    Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B

(tel. 233 352 722; email: herbstova@zuspraha6.net; webové stránky: www.zuspraha6.net)

·    Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16

(tel. 222 806 848; email: info@zuss.cz; webové stránky: www.zuss.cz)

·    Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150

(tel. 286 587 747;  email: zus@taussigova.cz; webové stránky: www.taussigova.cz)

·    Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1

(tel. 266 106 726; email: zus@234.cz; webové stránky: www.umeleckaskola.cz)

 

Tříletý cyklus od října 2020:

Zájemci se mohou hlásit do tříletého studia v průběhu měsíců června – září 2020 podle kapacitních možností jednotlivých škol. Výuka bude zahájena v měsíci říjnu 2020 na níže uvedených školách. Vyhlášení přijímacího řízení je v gesci ředitele školy, sledujte prosím níže uvedené webové stránky základních uměleckých škol:

·    Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5

(tel. 222 780 750; email: zus.stitneho@seznam.cz; webové stránky: www-zus-stitneho.net)

·    Základní umělecká škola Vadima Petrova, se sídlem, Praha 4, Dunická 3136

(tel: 272 702 956; email: info@zusvpetrova.cz; webové stránky: www.zusvpetrova.cz)

·    Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92

(tel. 286 886 13; email: zus.u_prosecke_skoly@zris.mepnet.cz; webové stránky: www.zuspraha9.cz)

·    Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30

(tel. 281 925 304; email: skola@zs-hp.cz; webové stránky: www.zus-hp.cz)

·    Základní umělecká škola, Praha 10 – Hostivař, Trhanovské náměstí 8

(tel. 271 750 392; email: info@zus-hostivar.cz; webové stránky: www.zus-hostivar.cz)

 

Tříletý cyklus dále probíhá na níže uvedených školách (od října 2018):

·    Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114  

·    Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673 

·    Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19  

·    Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, se sídlem Praha 6, Půlkruhová 99

·    Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11

 

Akademie umění a kultury pro seniory HMP je realizována v prostorách již existujících základních uměleckých škol zřizovaných HMP. Vzdělávání v uměleckých oborech je personálně zabezpečeno kvalifikovanými pedagogy jak z řad pedagogických pracovníků ZUŠ, tak specializovanými lektory. V dopoledních hodinách jsou využívány vybavené učebny, mohou být zapůjčovány hudební nástroje, apod. Výuka probíhá formou didakticky přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů, návštěv koncertů a představení, rozdělených do pololetních částí. Vzdělávání je realizováno jednou týdně či jednou za 2 týdny. Trvá 1 vyučovací hodinu (45 minut) u individuální výuky a 2-3 hodiny u výuky kolektivní. Jedná se o vzdělávání, jehož absolvováním se nezískává stupeň vzdělání.

Síť Akademie umění a kultury pro seniory HMP  (dále jen „Akademie“) na základních uměleckých školách zřizovaných hlavním městem Prahou vytváří prostor pro mezigenerační solidaritu a komunikaci, která občanům v seniorském věku umožňuje smysluplné a aktivní naplnění volného času specificky zaměřeným studiem, jež vhodně naplňuje jejich potřeby, a to jak psychické (tvořivost, seberealizace, uplatnění), tak sociální (navázání nových kontaktů s vrstevníky podobných zájmů).


Rozšíření sítě Akademie kultury a umění pro seniory je v souladu s dílčím opatřením A5.3 – aktivita A5.3.3. Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP1)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289

prg

Vloženo: 01.09.2017 | Aktualizováno: 25.09.2019 | Pavel Dvořák | Přečteno: 10587 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021