Workshop k tvorbě výukových materiálů

  Pořádal: Realizační tým KAP ve spolupráci s odborem SML MHMP dne 11. 5. 2017 od 10:00 na Gymnáziu Na Zatlance - Na Zatlance 11/1330, Praha 5 – Aula 3. patro

  Anotace workshopu:

  Workshop je navržen pro pedagogické pracovníky, kteří mají zkušenost s tvorbou výukových materiálů nebo v současné době chystají tvorbu, či již tvoří vlastní výukové materiály pro výuku žáků. Dále jsou vítáni ředitelé škol, kteří mají zájem o zavádění nových způsobů tvorby a využívání vlastních výukových materiálů pedagogickými pracovníky a žáky školy. Workshop bude realizován ve dvou blocích. První blok bude mít charakter přednášek a prezentací, druhý blok bude interaktivním tržištěm nápadů, kde budou přednášející a posluchači v přímém kontaktu a dostanou prostor ke sdílení a navazování spolupráce.

  Program:

  PREZENTACE Z WORKSHOPU STÁHNETE KLIKNUTÍM NA KONKRÉTNÍ BOD PROGRAMU!

  I.    Blok – „Vlastní výukové materiály v praxi školy“

  10:00   Přivítání účastníků workshopu (Zástupce realizačního týmu KAP + Ing. Miloš Rathouský - Svaz průmyslu a dopravy ČR.)

  10:10   Prezentace průzkumu provedeného na středních školách v oblasti dostupnosti kvalitních výukových materiálů (Mgr. Stanislava Andršová – Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.)

  10:20   Právní a ekonomické aspekty tvorby vlastních výukových materiálů (Ing. Miloš Rathouský - Svaz průmyslu a dopravy ČR.)

  10:30    Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 ve vztahu k obsahu vzdělávacích materiálů (PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. - MŠMT)

  10:40   Metodika, postupy, příklady tvorby výukových materiálů pro gymnázium (MgrJitka Kmentová – ředitelka Gymnázia Na Zatlance)

  10:50   Metodika, postupy, příklady tvorby výukových materiálů pro odborné vzdělávání (Ing. Miroslav Žilka, CSc. – ředitel SPŠS Betlémská)

  11:00   Spolupráce pedagogických pracovník a žáků při tvorbě učebnic (Marek Liška – autor učebnice „Matika pro spolužáky“)

  11:10 Digitalizace učebnic, technologické postupy při tvorbě učebnic, závěr prvního bloku (Mgr. Filip Kuchař – SML MHMP)

  II.    Blok – „Tvorba výukových materiálů z blízka“

  12:30   Tržiště informací – stanoviště s prezentacemi výukových materiálů a jejich tvůrců (60 minut)

   Plachta KAP  Plachta Zatlanka  Plachta Raabe  Plachta MHMP
  14:00   Vyhodnocení Tržiště informací účastníky workshopu, podněty a nápady

  14:20   Oficiální ukončení workshopu

  14:30   Volná diskuse účastníků

  Výstupy:

  Zápis z workshopu ke stažení ZDE

  Fotogalerie z průběhu workshopu ZDE

  prg

  Vloženo: 24.05.2017 | Aktualizováno: 30.05.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 7409 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021