Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2019/2020

  Ředitel střední školy nejpozději do 31. ledna 2019 stanoví kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání.

  Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen „uchazeč“) si může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky, pro další kola přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. Uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi přímo řediteli vybrané školy do 1. března 2019.

  Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se koná vždy pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (vyjma zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou – skupina oborů 82 Umění a užité umění), a to ve 2 termínech. Přípravu jednotných písemných testů zabezpečuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání – CERMAT.

  Termíny:

  Studium

  Řádný termín testů

  čtyřleté (+ nástavby)

  12. 4. 2019
  15. 4. 2019

  šestileté a osmileté

  16. 4. 2019
  17. 4. 2019

  Náhradní termín – 13. 5. a 14. 5. 2019. Ředitel školy může v kritériích dále stanovit 2 termíny pro školní přijímací zkoušku (její obsah a formu stanovuje ředitel školy).

  Každý uchazeč může písemný test jednotné zkoušky konat dvakrát (2 přihlášky), v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí a ve druhém stanoveném termínu na škole uvedené na přihlášce ve 2. pořadí.

  Nejpozději 28. dubna 2019 Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole.  Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.

  Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu jednotné zkoušky. Ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce.

  Jednotná zkouška se pro další kola přijímacího řízení nekoná. V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může (nemusí) ředitel školy zohlednit výsledky jednotné zkoušky; současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.

  Obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou koná talentovou zkoušku (v termínech od 2. ledna do 15. února 2019) i jednotnou zkoušku.

  Pro obory vzdělání s výučním listem (nekonají jednotnou zkoušku) se konají školní přijímací zkoušky v období od 22. do 30. 4. 2019, resp. se zveřejňují výsledky, pokud se přijímací zkouška nekoná.

  Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou nebo konzervatoře není dotčeno právo uchazeče podat 2 přihlášky ke vzdělávání ve střední škole do 1. března 2019.

  Více informací naleznete:

  https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html

  Přehled volných míst v PDF: střední školy zřizované HMP

  Přehled volných míst v PDF: střední školy jiných zřizovatelů

  Přehled volných míst MS Excel: střední školy zřizované HMP

  Přehled volných míst MS Excel: střední školy jiných zřizovatelů

   

   

  Vloženo: 30.01.2017 | Aktualizováno: 30.08.2019 | Dariana Medová | Přečteno: 99692 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021