Výsledky: FOTOSOUTĚŽ "LIDICE PRO PRAHU, PRAHA PRO LIDICE"

Přes sto dvacet studentů pražských středních škol si dne 8. 6. 2017 společně s pedagogy a dalšími hosty v Brožíkově síni Staroměstské radnice připomnělo 75. výročí vyhlazení obce Lidice nacistickými okupanty a rovněž 70 let od jejího symbolického poválečného znovuobnovení. Vzdělávací kulturní akce, kterou iniciovala radní hlavního města oblast školství a evropské fondy Irena Ropková, měla za cíl rovněž slavnostně ocenit výherce tematické fotografické soutěže.

Článek a výsledky soutěže zde:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/prazsti_studenti_si_na_staromestske.html

 

Informace k fotografické soutěži:

Fotografie je důmyslným prostředkem komunikace. Fotografie společně s doprovodným textem pak dokáže sdělit pozorovateli téměř cokoliv, přičemž není potřeba obšírných slov, zvukových ani jiných vjemů. Navodit zajímavou asociaci nebo připomenout událost prostřednictvím fotografie a doprovodného textu má nyní každý, kdo má chuť a odvahu se zúčastnit fotografické soutěže pro žáky základních a středních škol na území hlavního města Prahy. Tématem soutěže jsou připomínky dvou událostí spojených s obcí Lidice. První připomínka se vtahuje k 75. výročí od vyhlazení obce Lidice, na kterou ruku v ruce navazuje o pět let mladší událost - a to 70. výročí položení základního kamene nových Lidic. Soutěž je koncipována jako volná v celém tématu. Fotografické práce tak mohou odrážet současnou realitu a reflexi společnosti kdekoliv na světě - stejně jako tomu bylo v době lidické tragédie, kdy si lidé v různých částech Světa dokázali uvědomovat lidský rozsah neblahého osudu Lidic a jejích obyvatel, a kdy mnohdy přijali název obce Lidice, jako připomínku vzdoru proti bezpráví...

PRAVIDLA SOUTĚŽE JSOU UMÍŠTĚNA NÍŽE

plaka_soutez_lidice.jpg

Oficiální pravidla fotografické soutěže na téma:

„Lidice pro Prahu, Praha pro Lidice“

1.    Soutěž vyhlašuje Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy – pod záštitou radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropských fondů Ing. Mgr. Ireny Ropkové (dále jen „organizátor“) u příležitosti 70. výročí položení základního kamene nových Lidic.

2.    Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních a středních škol sídlících na území hlavního města Prahy jako jednotlivci prostřednictvím řádně vyplněné a podle těchto pravidel včas zaslané přihlášky a fotografie, jejíž parametry jsou uvedeny dále.

3.    Soutěž bude organizována ve 2 kategoriích:

·    žáci do 14 let věku (ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií),

·    žáci od 15 – 19 let věku (SŠ),

4.    Do soutěže mohou být zařazeny fotografie (fotomontáže, koláže apod.), které:

·    žák dle svého čestného prohlášení vytvořil zcela samostatně ve všech částech od záměru přes pořízení obrazového záznamu, počítačové zpracování až po výběr snímku,

·    zobrazují představu žáka o tématu Lidic a jejich obnovení,

·    jsou plnobarevné nebo v odstínech šedé či jinak barevně řešené,

·    jsou předkládány na fotopapíře v rozměru min. 13x18 cm až max.20x30 cm nebo jejich ekvivalentu,

·    bude doprovázet vlastní komentář vztahující se k obsahu snímku a vyhlášenému tématu.

5.    Každý soutěžící může zaslat pouze jednu fotografii s vlastním komentářem.

6.    Ze soutěže jsou vyloučeny fotografie, u kterých soutěžící není autorem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

7.    Soutěžní fotografie zasílají žáci nejpozději do 15. 5. 2017 v  obálce s přesným označením:

„Fotografická soutěž – LIDICE PRO PRAHU, PRAHA PRO LIDICE“
na adresu:
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství a mládeže
Jungmannova 35/29
111 21  PRAHA 1

8.    Soutěžící na zadní stranu snímku uvede tyto údaje: jméno a příjmení, věk, škola, kontaktní adresu, email a telefon.

9.    Hodnocení zaslaných fotografií bude probíhat ve dvou kolech. Pětičlennou hodnotící komisi jmenuje členka Rady hlavního města Prahy s gescí za oblast školství.

10.    Závaznými kritérii hodnocení jsou:

·    autorský přínos (originalita snímku, nápad apod.) 40%,

·    fotografická technika záběru (světlo, kompozice, barvy apod.) 40%,

·      hodnocení doprovodného komentáře k zaslanému snímku (literární zpracování, nápad, poselství) 20%.

11.    V prvním kole hodnotící komise vybere dvacet fotografií z každé kategorie, které splňují stanovené formální náležitosti a které současně nejvíce odpovídají hodnotícím kritériím.

12.    Ve druhém kole hodnotící komise vybírá z postupujících fotografií z 1. kola 3 vítězné snímky z každé kategorie.

13.    Organizátor soutěže v případě malého počtu účastníků nebo nedostatečné úrovně prací si vyhrazuje právo soutěž zrušit.

14.    Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne slavnostním způsobem dne 8. 6. 2017 v Brožíkově sále na Staroměstské radnici v Praze.

15.    Osobní údaje účastníků do doby stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vyhlašovatel odstraní ze všech nosičů a úložišť.

16.    Autoři vítězných snímků obdrží dárkové poukázky na odběr zboží u vybraného obchodníka.

Poukázky budou v každé ze soutěžních kategorií odstupňovány dle umístění v nominálních hodnotách:

1.    místo – 5000 Kč
2.    místo – 4000 Kč
3.    místo – 3000 Kč

17.    Pravidla této soutěže jsou účinná od 6. 3. 2017.

Plakát ke stažení zde:

plaka_soutez_lidice.jpg

Pravidla soutěže ke stažení zde:

pravidla_fotograficke_souteze_uprava_pad_3_03_2017.pdf

Vloženo: 06.03.2017 | Aktualizováno: 28.06.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 8566 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021