Souhlas zřizovatele pro potřeby OP VVV

  Zde naleznete ke stažení formulář, kterým lze se žádostí odbor školství a mládeže požádat o udělení tzv. souhlasu zřizovatele se zapojením školy/školního zařízení zřízené hlavním městem Prahou do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

  Postup pro vydání Souhlasu zřizovatele se zapojením školy/školského zařízení zřízené/ho hlavním městem Prahou do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „souhlas zřizovatele“):

  1)    Škola/školské zařízení požádá odbor školství a mládeže MHMP o vydání souhlasu zřizovatele písemnou žádostí s přiloženým vyplněným formulářem souhlasu zřizovatele, který je dostupný na vyžádání na odboru školství a mládeže MHMP nebo je ke stažení na internetové adrese: http://skoly.praha-mesto.cz/Projekty-ESF/Souhlas-zrizovatele.

  2)    Do žádosti škola/školské zařízení uvede základní údaje, které jsou nutné pro vydání souhlasu zřizovatele – ve své podstatě se jedná o výčet údajů uvedených v souhlasu zřizovatele – tj. identifikace výzvy, název projektu a způsob financování/spolufinancování projektu ze strany školy/školského zařízení.

  3)    Škola/školské zařízení doručí prostřednictvím poštovní služby nebo do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy písemnou žádost i s vyplněným formulářem ve všech pro školu relevantních částech – tj. identifikace výzvy, název projektu, financování projektu a příjemce dotace. Bez vyplnění těchto údajů nebude možné souhlas zřizovatele potvrdit. (Žádost zůstává na odboru školství a mládeže – vyplněný souhlas zřizovatele bude po jeho podepsání statutární osobou za hl. m. Prahu odeslán zpět škole/školskému zařízení)

  4)    Pro zjednodušení administrace vydávání souhlasů zřizovatele je možné – ALE NEPOVINNÉ – zaslat žádost s vyplněným formulářem souhlasu zřizovatele v editovatelné podobě na emailové adresy: pavel.dvorak@praha.eu nebo petra.martinovska@praha.eu. A to pro případ, že by se ve formuláři souhlasu zřizovatele vyskytla nějaká nepřesnost nebo překlep. Bude jej takto možné případně opravit nebo upravit bez zbytečných časových průtahů.

  5)    Odbor školství a mládeže MHMP posoudí žádost školy/školského zařízení – v případě jejího schválení neprodleně vydá souhlas zřizovatele (a to na základě plné moci udělené primátorkou hlavního města Prahy). V případě, že žádosti nebude vyhověno, bude škola/školské zařízení o této skutečnosti informována písemně.

  6)    Souhlas zřizovatele bude zaslán škole/školskému zařízení prostřednictvím poštovní služby nebo jej bude možné vyzvednout osobně (po domluvě) přímo na odboru školství a mládeže – kontaktní osoby Bc. Tereza Volfová, email: petra.martinovska@praha.eu, tel: 236 00 5909, nebo Mgr. Pavel Dvořák, email: pavel.dvorak@praha.eu, tel: 236 00 5219.

   Ke stažení
   Formulář ke stažení ve formátu .docx:
  SOUHLAS ZŘIZOVATELE
   Formulář ke stažení ve formátu .doc:
   SOUHLAS ZŘIZOVATELE
  Vloženo: 08.02.2017 | Aktualizováno: 10.08.2020 | Pavel Dvořák | Přečteno: 9494 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021