Rámec pro podporu infrastruktury !AKTUALIZACE!

Dokument Rámec pro podporu infrastruktury byl zpracován odborným týmem projektu KAP ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu MHMP. Dokument byl vypracován na základě zadaných metodických postupů, které připravil Národní ústav pro vzdělávání (nově Národní pedagogický institut České republiky). Tento dokument byl sestaven na základě agregovaných dat z dotazníkového šetření ve školách (SŠ a VOŠ) v hlavním městě Praze. Rámec pro podporu infrastruktury slouží jako seznam projektových návrhů, pro něž bude žádána finanční podpora z OP PPR a OP VVV. Dokument je zpracován formou tabulky, kde každý projektový záměr je přiřazen k příslušné intervenci KAP (jeden projekt může zasáhnout do více intervencí).

Z Rámce pro podporu infrastruktury nevyplývá žádný závazek hl. m. Prahy pro čerpání finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na uvedené projektové návrhy.

AKTUALIZOVANÝ RÁMEC PRO PODPORU INFRASTRUKTURY

Aktualizace dokumentu byla projednána a schválena členy Pracovní skupiny vzdělávání dne 15. 2. 2021.

KE STAŽENÍ (rok 2020/2021): RÁMEC PRO PODPORU INFRASTRUKTURY

 

VERZE RÁMCE PRO PODPORU INFRASTRUKTURY PLATNÁ DO 30. 11. 2020

Aktualizovaný Rámec pro podporu infrastruktury byl projednán bez výhrad na řádném plenárním zasedání Pracovní skupiny vzdělávání, které probíhalo dne 12. 12. 2017 na Staroměstské radnici v Praze.

Rámec pro podporu infrastruktury byl schválen usnesením Zastupitelstva HMP č. 33/49 dne 25. 1. 2018.

KE STAŽENÍ (rok 2018): RÁMEC PRO PODPORU INFRASTRUKTURY

 

VERZE RÁMCE PRO PODPORU INFRASTRUKTURY PLATNÁ DO 24. 1. 2018

Rámec pro podporu infrastruktury byl projednán bez výhrad na řádném plenárním zasedání Pracovní skupiny vzdělávání, které probíhalo dne 22. 9. 2016 v Rezidenci primátorky hl. m. Prahy.

Rámec pro podporu infrastruktury byl schválen usnesením Zastupitelstva HMP č. 20/25 dne 20. 10. 2016.

KE STAŽENÍ (rok 2016): RÁMEC PRO PODPORU INFRASTRUKTURY

logolinka_OPVVV.jpg

Vloženo: 11.11.2016 | Aktualizováno: 15.02.2021 | Pavel Dvořák | Přečteno: 11095 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021