Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na podporu odborného vzdělávání 2016/2017

Dne 31. srpna 2016 vyhlásilo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017“ č. j.: MSMT-5773/2016-1, dále jen „Program“.

Odbor školství a mládeže MHMP s přihlédnutím k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020, potřebám trhu práce a s přihlédnutím k efektivnímu využívání prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu a také v souladu s pravidly Programu, zařazuje do Programu tyto obory vzdělání (dále jen „vybrané obory“):

23-51-E/01    Strojírenské práce

23-55-H/02    Karosář

23-61-H/01     Autolakýrník

23-52-H/01    Nástrojař

23-56-H/01    Obráběč kovů

23-55-H/01    Klempíř

23-51-H/01    Strojní mechanik

23-68-H/01    Mechanik opravář motorových vozidel

23-65-H/01    Strojník

23-45-L/01     Mechanik seřizovač

23-45-L/02    Letecký mechanik

26-51-H/01    Elektrikář

26-51-H/02     Elektrikář – silnoproud

26-57-H/01    Autoelektrikář

26-52-H/01     Elektromechanik pro zařízení a přístroje

26-59-H/01    Spojový mechanik

26-41-L/01    Mechanik elektrotechnik

28-42-L/01    Chemik operátor

29-42-M/01     Analýza potravin

29-41-M/01    Technologie potravin

29-56-H/01    Řezník – uzenář

31-58-H/01    Krejčí

32-52-H/01    Výrobce kožedělného zboží

33-56-E/01    Truhlářská a čalounická výroba

33-56-H/01    Truhlář

33-59-H/01    Čalouník

33-42-M/01    Nábytkářská a dřevařská výroba

36-55-E/01    Klempířské práce ve stavebnictví

36-51-E/01    Malířské a natěračské práce

36-59-E/01    Podlahářské práce

36-62-E/01    Sklenářské práce

36-67-E/01    Zednické práce

36-64-E/01    Tesařské práce

36-69-E/01    Pokrývačské práce

36-66-H/01    Montér suchých staveb

36-67-H/02    Kamnář

36-64-H/01    Tesař

36-52-H/01    Instalatér

36-59-H/01    Podlahář   

36-62-H/01    Sklenář   

36-67-H/01    Zedník   

36-56-H/01    Kominík

36-69-H/01    Pokrývač

36-45-M/01    Technické zařízení budov

39-41-H/01    Malíř-lakýrník

39-41-L/02    Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

41-52-E/01    Zahradnické práce

Upozorňujeme, že:

»    Podpora bude poskytnuta pouze vybraným oborům v denní formě vzdělávání, v nezkrácené délce vzdělávání, v souladu s Čl. 1 a 2 Programu.

»    Střední školy, jejichž zřizovateli jsou soukromé fyzické či právnické osoby, mohou obdržet finanční prostředky z tohoto Programu pouze za předpokladu, že žákům ve vybraných oborech poskytují vzdělávání bez úplaty (nevybírají tzv. školné).

»    Zaslané žádosti budou sloužit jako podklad pro zpracování návrhu HMP na podpoření víceoborových a jednooborových tříd ve vybraných středních školách na území HMP. Posouzení případného poskytnutí finančních prostředků z Programu proběhne v souladu s Programem. Na poskytnutí prostředků není právní nárok.

»    Součástí podané žádosti bude doložení spolupráce školy se zaměstnavateli při zajišťování praktického vyučování, závěrečných a maturitních zkoušek v jednotlivých oborech vzdělání i při vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatele formou čestného prohlášení ředitele školy, které bude obsahovat seznam spolupracujících podniků.

»    Realizace Programu je podmíněna souhlasným vyjádřením Rady hospodářské a sociální dohody na krajské úrovni – viz Čl. 5 odst. 2 písm. d) vyhlášení Programu.

Termín podání žádosti: 22. 9. 2016 do 18:00 hod.

Žádost musí být doručena v listinné podobě do podatelny MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 a elektronicky ve formátu XLS na email katerina.ulbrichova-forstova@praha.eu na předepsaném formuláři.

Obory zařazené do programu

Přihláška do programu

Vyhlášení programu MŠMT

Vloženo: 05.09.2016 | Pavel Dvořák | Přečteno: 3086 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021