Analýza potřeb území HMP

Dokument s názvem „Analýza potřeb v hl. m. Praze“ je výchozím dokumentem pro tvorbu KAP a je zpracováván realizačním týmem KAP. Závěry plynoucí z této analýzy budou srovnány s výstupy „Analýzy potřeb ve školách v hl. m. Praze“, které budou na základě dotazníkového šetření ve školách zpracovány odborným garantem KAP. Výsledkem bude tzv. „prioritizace potřeb“, která poslouží jako základ pro tvorbu dokumentu KAP.

Tvorba Analýzy potřeb v hlavním městě v Praze, stejně jako tvorba dokumentu KAP, je realizována v souladu se záměry a cíli Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, jež byla dne 9. července 2014 schválena usnesením vlády č. 538.

DOKUMENT KE STAŽENÍ ZDE

 

logolinka_OPVVV.jpg

Vloženo: 15.07.2016 | Pavel Dvořák | Přečteno: 10297 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021