Metodické pokyny, pravidla, směrnice, atp. pro školy a školská zařízení HMP - příspěvkové organizace v působnosti HMP

 

Název

Typ

Číslo

Ke stažení

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou příloha usnesení RHMP  2865/2017 ZDE
Pravidla pro zabezpečení fungování vnitřního kontrolního systému v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou příloha usnesení RHMP  1839/2003 ZDE
Metodický pokyn k inventarizaci majetku a závazků hl. m. Prahy k 31. 12. 2019 příloha usnesení RHMP 2291/2019 ZDE
Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy příloha usnesení RHMP 2612/2018 ZDE
Vnitřní směrnice pro převody majetku hlavního města Prahy mezi vybranými účetními jednotkami směrice odboru účetnictví MHMP 10/2017 ZDE
Metodický pokyn, upravující postavení a působnost věcně příslušných odborů Magistrátu hl. m. Prahy  ve vztahu k příspěvkovým organizacím, ve kterých plní hl. m. Praha funkci zřizovatele,  a to v oblasti rozpočtu a finančního hospodaření (vybrané přílohy týkající se škol a školských zařízení) příloha usnesení RHMP 2792/2018 ZDE

 

Usnesení rady v kompletním znění naleznete na Portálu hlavního města Prahy:
- Usnesení Rady HMP
- Archiv usnesení Rady HMP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 07.03.2016 | Aktualizováno: 10.01.2020 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 8550 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021