Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16

  Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 894 ze dne 12. 6. 2012 vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16.

  Čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

   

   

   

   

   

  Vloženo: 18.06.2012 | Daniela Kulhavá | Přečteno: 2544 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021