Konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72 se sídlem 155 00 Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72

  Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu  s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o  náležitostech  konkursního  řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace:

  Základní umělecká škola, Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72

  se sídlem  155 00  Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72

  Předpoklady pro výkon funkce ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

  • kvalifikační předpoklady dle zákona o pedagogických pracovnících,
  • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • zdravotní způsobilost.

  Požadavky pro výkon funkce ředitele:

  • znalost školských předpisů a školské problematiky,
  • základní ekonomické znalosti,
  • organizační a řídící schopnosti.

  K přihlášce přiložte:

  • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
  • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe podle § 5 odst. 1zákona o pedagogických pracovnících, potvrzený posledním zaměstnavatelem,
  • strukturovaný životopis,
  • koncepci dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu),
  • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
  • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních  orgánech a  organizacích České a  Slovenské  Federativní  Republiky, České  republiky  a  Slovenské republiky  (příslušný formulář lze najít na stránkách http://magistrat.praha-město.cz, odkaz školství),
  • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíců).

  Předpokládaný nástup do funkce: 23. 9. 2009

  Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh musí být doručeny do 14. 8. 2009 do 15.00 hodin na adresu:

  Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jungmannova 35/29, 111 21  Praha 1

   

   

   

   

  Vloženo: 26.06.2009 | Daniela Kulhavá | Přečteno: 5203 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021