Postup v případě žádosti o vydání zápisového lístku na MHMP

  Vydání zápisového lístku na počkání, na základě předložené žádosti (pro uchazeče s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy), je možné uskutečnit v přízemí budovy MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, na přepážce č. 43 v úřední hodiny.

  Žádosti o vydání zápisového lístku je možné také podávat prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu: Odboru školství, mládeže a sportu, Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. Dále je možné doručit žádost osobně do podatelny na výše uvedené adrese v provozní době Po, St 8 až 18 h; Út, Čt 8 až 15 h, Pá 8 až 11 h. Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého pobytu v hlavním městě Praze bude zápisový lístek následně odesílán prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, na adresu trvalého bydliště, případně na uvedenou kontaktní adresu.

  Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole (a to i v případě vydání náhradního zápisového lístku nebo na přijetí na víceleté gymnázium).

  Úřední hodiny MHMP, budovy Jungmannova 35/29, Praha 1:

  Po 8.00 – 18.00 hod

  St 8.00 – 18.00 hod

  - žádost o vydání prvního zápisového lístku

  - žádost o vydání náhradního zápisového lístku

  Vloženo: 09.01.2009 | Aktualizováno: 05.05.2022 | Pavel Dvořák | Přečteno: 74657 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2021