Postup v případě žádosti o vydání zápisového lístku na MHMP

ŽÁDOST O ZÁPISOVÝ LÍSTEK PODÁVEJTE PŘEDNOSTNĚ PROSTŘEDNICTVÍM POŠTOVNÍ DORUČOVACÍ SLUŽBY.

Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého pobytu v hlavním městě Praze bude zápisový lístek přednostně odesílán prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, na adresu trvalého bydliště, případně na uvedenou kontaktní adresu.

Žádosti o vydání zápisového lístku podávejte prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu: Odboru školství, mládeže a sportu, Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. Dále je možné doručit žádost osobně do podatelny na výše uvedené adrese v provozní době Po, St 8 až 18 h; Út, Čt 8 až 15 h, Pá 8 až 11 h.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole (a to i v případě vydání náhradního zápisového lístku nebo na přijetí na víceleté gymnázium).

Úřad funguje pro veřejnost v omezeném režimu! Není povolen pohyb osob v objektu vyjma přízemí – podatelna, check point apod., a to pouze v úředních hodinách. V krajním případě (vydání zápisového lístku obratem) je tedy možné v přízemí budovy MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, zavolat telefonem od vrátnice na odbor školství, mládeže a sportu (sekretariát linka 5201 nebo 5202) a vyčkat příchodu pracovníka odboru, se kterým bude možné záležitost vyřídit.

Úřední hodiny MHMP, budovy Jungmannova 35/29, Praha 1:

Po 8.00 – 18.00 hod

St 8.00 – 18.00 hod

- žádost o vydání prvního zápisového lístku

- žádost o vydání náhradního zápisového lístku

Vloženo: 09.01.2009 | Aktualizováno: 18.09.2020 | Dariana Medová | Přečteno: 72185 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021