Čtvrtletní výkaz P1-04 za 1. a 3. čtvrtletí 2021

Sběr dat

Sběr dat výkazu P1-04 za 1. a 3. čtvrtletí 2021 bude MŠMT zahájen 30. září 2021 - termín elektronického odevzdání výkazu je nejpozději do 15. října 2021.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K VÝKAZU P 1-04 PRO ROK 2021

Hodiny PPČ k zajištění pedagogické intervence (dále jen PI) Školy, vyplácející plat podle § 109 odst. 3 zákoníku práce, budou ve výkazu P1-04 uvádět úvazky pedagogických pracovníků nadále v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 75/2005 Sb., přičemž do týdenního rozsahu PPČ se budou zahrnovat i případné hodiny PPČ k zajištění PI. S účinností od 1. února 2021 plyne z § 2 odst. 6 zmíněného nařízení vlády: „Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený v příloze k tomuto nařízení se zvyšuje o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření. Věta první se nepoužije u pedagogického pracovníka se sjednanou kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou a u pedagogického pracovníka, pro kterého je týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoven v rozpětí.“ Hodiny PPČ k zajištění PI nejsou od 1.2. 2021 financovány ze SR na základě normované finanční náročnosti dle výkazu R44-99 o podpůrných opatřeních, ale normativem finančních prostředků ze SR kromě PO a ESF.

Více informací naleznete v Metodických dodatcích MŠMT k pokynům pro vyplnění výkazu P 1-04 pro 1. a 3. čtvrtletí 2021 ke stažení ZDE

  =================================================================
Aktuální informace ke sběrům dat také naleznete na webových stránkách MŠMT,
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/regionalni-skolstvi-1,
které je jejich gestorem a správcem sběrových aplikací.
=================================================================

Je-li alespoň jedno pracoviště školy speciální, musí být ve výkazu P1-04 vykázán
rovněž odpovídající druh činnosti školy (např. 51, 52, 56).

Speciální pracoviště je takové pracoviště, které má všechny třídy, skupiny či oddělení
zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ.


Pojem „pracoviště„ je definován v metodice k výkonovým výkazům. MŠMT vydalo
k této definici nový upřesňující výklad  - ke stažení na webových stránkách
MŠMT ZDE.=================================================================
Žádáme školy o dodržení závazného termínu předání výkazu stanoveného MŠMT.

Vydáno MŠMT a platné pro rok 2021 (zveřejněno také ve sběrové aplikaci nebo na webových stránkách www.msmt.cz):

 • Nápovědy k vyplnění (ve sběrové aplikaci) výkazu P1-04 (a dalších) pro školy a školská zařízení ZDE 
 • Formulář výkazu P1-04 pro rok 2021, Metodický pokyn  ke stažení ZDE 
 • Popis struktury věty souboru výkazu P1-04 na rok 2021 ke stažení ZDE
 • Metodické vysvětlivky  k obsahu údajů ke stažení ZDE - mzdy a platy, ostatní platby za provedenou práci - OPPP (ostatní osobní náklady - OON), evidenční počet zaměstnanců (platné pro výkazy řady P (MŠMT)) 
 • Metodické dodatky k pokynům pro vyplnění výkazu P 1-04 pro 1. a 3. čtvrtletí 2021 ke stažení ZDE 
 • XSD schema souboru pro výkaz P1-04 pro rok 2021 ke stažení ZDE
   
 • Formulář výkazu P1c-01 pro rok 2021 (sbírán pouze podle stavu k 30.9.) ZDE
 • Metodický pokyn P1c-01 pro rok 2021 ZDE
 • Dodatky k metodickému pokynu P 1c-01 ZDE
 • Popis struktury věty souboru výkazu P1c-01 na rok 2021 (pouze k 30.9.) ZDE
 • XSD schema výkazu P1c-01 pro rok 2021(pouze k 30.9.): P1c1_20 a P1c2_20 (organizace zřizované MŠMT importují pouze P1c1-21)
 • Příklady souborů (xml) pro výkaz P1c-01 pro rok 2021 (pouze k 30.9.): P1c1-20 a P1c2-20 (organizace zřizované MŠMT importují pouze P1c1-21)


Přesměrování na aplikaci pro elektronický sběr dat.

 • Další informace a formuláře naleznete zde.
 • Právní výklady a jiné dokumenty jsou uveřejňovány na stránkách MŠMT.

 

Kontakty na zpracovatele výkazu P1-04 na správním úřadu (MHMP) (xls, 27,5 kB)

 

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz (do textu zprávy vždy, uvádějte do jaké aplikace se potřebujete přihlásit a Váš identifikátor).

Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).

Pro jednoznačnou identifikaci datové zprávy uveďte ve "Věci" zprávy IČO organizace a text "sběr dat".

Vzor do úvodního textu „Věc:“ datové zprávy:

 

IČO: xxxxxxxx sběr dat

 

Jestliže vykazující jednotka dodatečně zjistí chyby či nepřesnosti ve výkaze, provede opravu ve sběrové aplikaci a znovu odešle i jeho opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem (na výkazu pouze vyznačte, že se jedná o opravu). Obdobně postupujte je-li Vám výkaz s nalezenými chybami zpracovatelským místem vrácen.


 

Poznámka:

Ústav pro informace ve vzdělávání byl z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2011 ZRUŠEN. Od 1.1.2012 přebralo agendy Ústavu pro informace ve vzdělávání spojené se sběrem a zpracováním dat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Zdroj: MŠMT

 

Elektronický sběr dat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 29.09.2021 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 105478 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021