Čtvrtletní výkaz P1-04 za 1. až 3. čtvrtletí 2022

Sběr dat

Sběr dat výkazu P1-04 za 1. až 3. čtvrtletí 2022 byl MŠMT zahájen 30. září 2022 - termín elektronického odevzdání výkazu je nejpozději do 15. října 2022.
Obrázek bez popisku

Upozorňujeme na prezentaci MŠMT k webináři, který byl realizován pro správní úřady "Zpracování výkazů PAM v roce 2022" a doporučujeme se s ní seznámit.
K dispozici je na webových stránkách MŠMT ZDE
Prezentace

Dále upozorňujeme, že MŠMT vydalo DODATKY K METODICKÉMU POKYNU K VÝKAZU:
P1-04 pro 1. až 3. čtvrtletí 2022 ke stažení ZDE
P1c-01 k 30.9.2022 ke stažení ZDE  

 

Vydáno MŠMT a platné pro rok 2022 (zveřejněno také ve sběrové aplikaci nebo na webových stránkách www.msmt.cz):

 • Nápovědy k vyplnění (ve sběrové aplikaci) výkazu P1-04 (a dalších) pro školy a školská zařízení ZDE 
 • Formulář výkazu P1-04 pro rok 2022, Metodický pokyn  ke stažení ZDE 
 • Popis struktury věty souboru výkazu P1-04 na rok 2022 ke stažení ZDE
 • Metodické dodatky k pokynům pro vyplnění výkazu P 1-04 pro 1. a 3 čtvrtletí 2022 ke stažení ZDE
 • Metodické vysvětlivky  k obsahu údajů ke stažení ZDE - mzdy a platy, ostatní platby za provedenou práci - OPPP (ostatní osobní náklady - OON), evidenční počet zaměstnanců (platné pro výkazy řady P (MŠMT)) 
 • XSD schema souboru pro výkaz P1-04 pro rok 2022 ke stažení ZDE
 • Pojem „pracoviště„ je definován v metodice k výkonovým výkazům. MŠMT vydalo k této definici nový upřesňující výklad  - ke stažení na webových stránkách MŠMT ZDE.
   
 • Formulář výkazu P1c-01 pro rok 2022 (sbírán pouze podle stavu k 30.9.) ZDE
 • Metodický pokyn P1c-01 pro rok 2022 ZDE
 • Dodatky k metodickému pokynu P 1c-01 ZDE
 • Popis struktury věty souboru výkazu P1c-01 na rok 2021 (pouze k 30.9.) ZDE
 • XSD schema výkazu P1c-01 pro rok 2022(pouze k 30.9.): P1c1_22 a P1c2_22 (organizace zřizované MŠMT importují pouze P1c1-22)
 • Příklady souborů (xml) pro výkaz P1c-01 pro rok 2022 (pouze k 30.9.): P1c1-22 a P1c2-22 (organizace zřizované MŠMT importují pouze P1c1-22)


Přesměrování na aplikaci pro elektronický sběr dat.

 • Další informace a formuláře naleznete zde.
 • Právní výklady a jiné dokumenty jsou uveřejňovány na stránkách MŠMT.

 

Kontakty na zpracovatele výkazu P1-04 na správním úřadu (MHMP) (xls, 27,5 kB)

 

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz (do textu zprávy vždy, uvádějte do jaké aplikace se potřebujete přihlásit a Váš identifikátor).

Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h.

Z důvodu nastavení automatizovaného zpracování těchto zpráv musí nově pro jednoznačnou identifikaci text v poli "Předmět" datové zprávy začínat textem „Sběr dat IČO“, nebo „sběr dat IČO“. Za tímto textem uvádějte IČO Vaší organizace.

Vzor:
„Sběr dat IČO XXXXXXXX“
nebo
„sběr dat IČO XXXXXXXX“ 

 

Jestliže vykazující jednotka dodatečně zjistí chyby či nepřesnosti ve výkaze, provede opravu ve sběrové aplikaci a znovu odešle i jeho opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem (na výkazu pouze vyznačte, že se jedná o opravu). Obdobně postupujte je-li Vám výkaz s nalezenými chybami zpracovatelským místem vrácen.


 

Poznámka:

Ústav pro informace ve vzdělávání byl z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2011 ZRUŠEN. Od 1.1.2012 přebralo agendy Ústavu pro informace ve vzdělávání spojené se sběrem a zpracováním dat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Zdroj: MŠMT

 

Elektronický sběr dat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 21.09.2022 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 110026 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2021