Vstoupit do archivu článků

  Termíny sběrů dat ve 3. čtvrtletí 2018

  Rozpis výkazů a agend pro elektronický sběr dat s termínem předání od září do listopadu 2018 více

  Termíny sběrů dat ve 3. čtvrtletí 2018
  Aktualizováno: 7.12.2018  
   

  Zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2018

  Rada hlavního města Prahy svým usnesením číslo 2726 ze dne 23. 10. 2018 k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2018 ukládá ředitelům právnických... více

  Zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2018
  Aktualizováno: 6.12.2018  
   

  Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2018 – 2022

  V roce 2009 byla v hl. m. Praze (dále jen „HMP“) započata cílevědomá snaha čelit důsledkům demografické krize v populaci patnáctiletých, jejíž dopad do odborného školství byl nejmarkantnější.... více

  Podpora odborného vzdělávání 
na území hlavního města Prahy
v letech 2018 – 2022
  Aktualizováno: 9.08.2018  
   

  Informačně – vzdělávací kampaň pro veřejnost k oslavám svátku Dne Země 2018

  Hlavní město Praha pořádá na konci dubna a na začátku května k oslavám svátku Dne Země 2018 informačně - vzdělávací kampaň pro veřejnost zaměřenou na ochranu životního prostředí. Akce... více

  Informačně – vzdělávací kampaň pro veřejnost k oslavám svátku Dne Země 2018
  Aktualizováno: 19.04.2018  
   

  NOVÁ Obecně závazná vyhláška o školských obvodech mateřských škol

  Nová obecně závazná vyhláška č. 2/2018 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech mateřských škol více

  NOVÁ Obecně závazná vyhláška o školských obvodech mateřských škol
  Aktualizováno: 5.03.2018  
   

  Vyhlášení soutěží SOLLERTIA PRAHA ve školním roce 2017/2018

  Radní pro oblast školství a evropské fondy Ing. Mgr. Irena Ropková v souladu se Závaznými pravidly pro pořádání dovednostních soutěží SOLLERTIA pověřila osm škol k uspořádání dovednostních... více

  Vyhlášení soutěží SOLLERTIA PRAHA ve školním roce 2017/2018
  Aktualizováno: 1.03.2018  
   

  Souhlas k využití asistenta pedagoga

  Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga ke stažení více

  Souhlas k využití asistenta pedagoga
  Aktualizováno: 26.10.2017  
   

  Informace pro školy zřizované HMP a MČ - financování pozice asistenta pedagoga pro období leden – srpen 2018

  Uvedena je informace týkající se postupu při získávání navýšených finančních prostředků na vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou vzděláváni... více

  Informace pro školy zřizované HMP a MČ - financování pozice asistenta pedagoga pro období leden – srpen 2018
  Aktualizováno: 26.10.2017  
   

  Dotační Program MŠMT Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018 v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým... více

  Dotační Program MŠMT Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018
  Aktualizováno: 9.10.2017  
   

  Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2018

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2018 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j.: MSMT‑24277/2017). více

  Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2018
  Aktualizováno: 9.10.2017  
   

  Hlavní město Praha vyhlašuje pro žáky základních škol, středních škol a pro školská zařízení soutěž na vytvoření reklamního plakátu Antifetfestu 2018

  Antifetfest je festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby. Pořadatelem festivalu je hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 –... více

  Hlavní město Praha vyhlašuje pro žáky základních škol, středních škol a pro školská zařízení soutěž na vytvoření reklamního plakátu Antifetfestu 2018
  Aktualizováno: 15.09.2017  
   

  Školy jako orgány veřejné moci

  V souvislosti s registrací agendy A3082 Školský zákon, kterou budou školy a školská zařízení ve smyslu § 50 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, vedeny v základním registru... více

  Školy jako orgány veřejné moci
  Aktualizováno: 7.09.2017  
   

  Výsledky: FOTOSOUTĚŽ "LIDICE PRO PRAHU, PRAHA PRO LIDICE"

  Soutěž vyhlašuje Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy – pod záštitou radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropských fondů Ing. Mgr. Ireny Ropkové u příležitosti... více

  Výsledky: FOTOSOUTĚŽ "LIDICE PRO PRAHU, PRAHA PRO LIDICE"
  Aktualizováno: 28.06.2017  
   

  Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol.  více

  Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách
  Aktualizováno: 10.05.2017  
   

  Projekt Česko-německého fóra mládeže ‚‚Do Německa na zkušenou’’

  Informace o projektu, který probíhá jako bezplatné jednorázové informační setkání o možnostech krátkodobých i dlouhodobých studijních pobytů v Evropě, zejména v Německu více

  Projekt Česko-německého fóra mládeže ‚‚Do Německa na zkušenou’’
  Aktualizováno: 7.09.2016  
   

  Výsledky grantového řízení v oblasti „Celoměstských programů podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2016“

  Rada hl. města Prahy usnesením č. 602 ze dne 22. 3. 2016 schválila návrh na přidělení grantů v Celoměstských programech podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2016. více

  Výsledky grantového řízení v oblasti „Celoměstských programů podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2016“
  Aktualizováno: 4.04.2016  
   

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007