MAP Praha 5 - aktuality

Název projektu:Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000414
Datum realizace:15. 6. 2016 – 14. 6. 2018

CO JE MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ?
Místní akční plán ROZVOJE vzdělávání je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizace MAP a zaměření sběru dat. MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávání politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti. Je podložen reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.
CO JE CÍLEM MAP

Zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Vybudovat udržitelný systém komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území.

Vedlejší cíle:

  • maximální možné míře využít dotační prostředky v programovém období 2014 - 2020 určené pro vzdělávání, konkrétně pro základní a mateřské školy,
  • zjistit investiční a neinvestiční priority a potřeby základních a mateřských škol a také základních uměleckých škol a dalších organizací neformálního a zájmového vzdělávání, které by měly sloužit jako podklad pro vyhlašování budoucích výzev

Aktuality a další informace naleznete zde http://map.praha5.cz/

Pozvánka na 3. zasedání Řídícího výboru

Program 2. zasedání Řídícího výboru

 

Zdroj: MČ Praha 5

 

Vloženo: 28.3.2017 | Aktualizováno: 29.3.2017 | Pavel Dvořák | Přečteno: 164 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007