Rámec pro podporu infrastruktury !AKTUALIZACE!

Dokument Rámec pro podporu infrastruktury byl zpracován odborným týmem projektu KAP ve spolupráci s odborem školství a mládeže MHMP. Dokument byl vypracován na základě zadaných metodických... více

Aktualizováno: 28.03.2018  
 

SCHVÁLEN: Krajský akční plán vzdělávání v hl. m. Praze

Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze byl ze strany řídícího orgánu OP VVV schválen a může být realizován. více

Aktualizováno: 1.03.2017  
 

Analýza potřeb území HMP

Dokument s názvem „Analýza potřeb v hl. m. Praze“ je výchozím dokumentem pro tvorbu KAP a je zpracováván realizačním týmem KAP. Závěry plynoucí z této analýzy budou srovnány s výstupy... více

Aktualizováno: 15.07.2016  
 

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007