AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

Rada hlavního města Prahy dne 25. 8. 2015 schválila záměr založení sítě Akademie umění a kultury pro seniory HMP na 6 základních uměleckých školách zřizovaných hlavním městem Prahou. Akademie umění a kultury pro seniory HMP poskytuje lidem v postproduktivním věku, tj. seniorům („55 +“), odborné studium v těchto uměleckých oborech, které mají základní umělecké školy zapsány v rejstříku škol a školských zařízení:

·    hudební

·    výtvarný

·    taneční

·    literárně-dramatický

Vzdělávání v Akademii umění a kultury HMP je seniorským studentům poskytováno zdarma!

Zájemci se mohou hlásit do tříletého studia v průběhu měsíce září, výuka bude zahájena v měsíci říjnu 2018 na níže uvedených školách:

·    Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114   (241 772 475, dreser.zusvoborskeho@seznam.cz)

·    Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673  (267 900 131, zuskrtinska@seznam.cz)

·    Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19  (234 749 321, zusart@zusart.cz)

·    Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, se sídlem Praha 6, Půlkruhová 99 (235 362 409, zusmasaryk@zusmasaryk.cz)

·    Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11 (267 311 898, zus.bajkalska@seznam.cz)

První tříletý cyklus byl na těchto školách úspěšně ukončen ve studijním roce 2017/2018.

Akademie umění a kultury pro seniory HMP je realizována v prostorách již existujících základních uměleckých škol zřizovaných HMP. Vzdělávání v uměleckých oborech je personálně zabezpečeno kvalifikovanými pedagogy jak z řad pedagogických pracovníků ZUŠ, tak specializovanými lektory. V dopoledních hodinách jsou využívány vybavené učebny, mohou být zapůjčovány hudební nástroje, apod. Výuka probíhá formou didakticky přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů, návštěv koncertů a představení, rozdělených do pololetních částí. Vzdělávání bude realizováno jednou týdně (v některých případech jednou za čtrnáct dní) a bude trvat 1 vyučovací hodinu (45 minut) u individuální výuky a 2-3 hodiny u výuky kolektivní. Jedná se o vzdělávání, jehož absolvováním se nezískává stupeň vzdělání.

 „Cílem ojedinělého projektu je podnítit v seniorech zájem o aktivní trávení volného času a seberealizaci, zapojit je do kulturního a sociálního života v metropoli a rovněž posílit jejich duševní i fyzickou kondici, k čemuž umění a kultura výrazně pomáhají. Akademie vhodným způsobem doplní stávající síť sociálních služeb o nástroj zkvalitňování života osob v důchodovém věku,“ vysvětlila
Ing. Mgr. Irena Ropková, radní HMP pro oblast školství a sociální politiku (Pražský deník, 26. 8. 2015).

Tříleté kurzy již od 1. 10. 2016 nebo 1. 10. 2017 probíhají na níže uvedených školách:

·    Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12

·    Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21

·    Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B

·    Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16

·    Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150

·    Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1

·    Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5

·    Základní umělecká škola Vadima Petrova, se sídlem, Praha 4, Dunická 3136

·    Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92

·    Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30

·    Základní umělecká škola, Praha 10 – Hostivař, Trhanovské náměstí 8


Rozšíření sítě Akademie kultury a umění pro seniory je v souladu s dílčím opatřením A5.3 – aktivita A5.3.3. Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP1)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000289

prg

Vloženo: 1.9.2017 | Aktualizováno: 5.9.2018 | Pavel Dvořák | Přečteno: 5112 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007