Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2014 - 2017

Podpora odborného školství v hlavním městě Praze probíhá soustavně od roku 2008, kdy vznikl projekt ŘEMESLO ŽIJE!, který měl ve svém prvopočátku nejprve marketingovou podobu, ale už od roku 2009 byl převeden do systematické podpory vybraných oborů vzdělání s výučním listem.

Usnesením Rady HMP č. 391 ze dne 7. 4. 2009 byl schválen Plán podpory učňovského školství v hl. m. Praze. Později bylo usnesením Zastupitelstva č. 35/42 ze dne 26. 3. 2010 schválen aktualizovaný Plán podpory učňovského školství a řemesel v hlavním městě Praze v letech 2010 až 2013 (dále jen „Plán“). Aktivity Plánu byly ukončeny v průběhu roku 2013.

Další aktivitou na podporu odborného školství byl projekt financovaný z prostředků OPPA a hlavního města Prahy ŘEMESLO ŽIJE! II, který schválilo Zastupitelstvo HMP usnesením č. 40/110 ze dne 16. 9. 2010 (k individuálním komplexním projektům odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP předloženým v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita). Projekt ŘEMESLO ŽIJE! II byl řádně ukončen k 30. 6. 2013.

V letech 2012 a 2013 byl připravován komplexní projekt na podporu odborného školství nazvaný PATER – NOSTER, který měl postihovat celou oblast odborného školství v hlavním městě Praze, plánovaný na roky 2013 - 2016. Projekt však nebyl spuštěn, protože nebyly schváleny všechny dílčí části, které obsahoval. Jedinou výjimkou byl stipendijní program KOLBEN, který schválila Rada HMP svým usnesením č. 978 ze dne 11. 6. 2013.

Mimo výše uvedené projekty probíhaly na středních odborných školách další aktivity, které měly zvýšit zájem vycházejících žáků ze základních škol o odborné školství v Praze – šlo zejména o tzv. projektové dny a pilotní ověřování výuky polytechnické výchovy pro žáky ZŠ na středních školách nazvané Hnízdo odbornosti a techniky.

Pro udržení a rozvoj úspěšných aktivit ze všech projektů byl na základě průzkumu mezi řediteli středních odborných škol na území hlavního města Prahy sestaven dokument Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2014 – 2017, který obsahuje pouze žádané a úspěšné aktivity. Na realizaci všech aktivit, které dokument obsahuje, budou každoročně vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu.

Cílem podpory odborného vzdělávání není vytváření nových koncepcí podpory a strategií rozvoje odborného vzdělávání na území HMP, ale podpora, udržení a rozvoj aktivit, které byly realizovány v minulém období a které se setkaly s kladným ohlasem ředitelů dotčených škol a které přispěly a přispívají ke zkvalitnění výuky a zvyšování prestiže odborného vzdělávání. Aktivity uvedené v dokumentu byly dále vyhodnoceny v rámci rozpočtu jako udržitelné na období let 2014 - 2017, než bude případně možné zpracovat a financovat obdobný projekt, v podobném rozsahu a záběru, jako byl projekt OPPA ŘEMESLO ŽIJE! II.

Cílem je udržet v povědomí veřejnosti, že „Řemeslo žije!“ a „Odbornost žije!“.

Novou aktivitou podpory jsou plošná prospěchová a motivační stipendia, která budou vyplácena žákům vybraných oborů vzdělání s výučním listem. Stipendia navazují na schválený stipendijní systém KOLBEN, který schválila Rada HMP svým usnesením č. 978 ze dne 11. 6. 2013. Stipendijní systém KOLBEN se nerozběhl v plánovaném rozsahu.

Materiál obsahuje přehled aktivit pro podporu odborného vzdělávání, jejich popis, termínový harmonogram a rámcový finanční rozpočet pro jednotlivé aktivity.

Vloženo: 14.8.2014 | Pavel Dvořák | Přečteno: 4649 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007