Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Národní ústav pro vzdělávání

Školské poradenské zařízení, které se věnuje vzdělávání všeobecnému i odbornému, a také uměleckému a jazykovému, zabývá se otázkami pedagogicko-psychologického, výchovného a kariérového poradenství a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. To vše s důrazem na celoživotní učení a spolupráci s EU.

 

Adresa NÚV:
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
tel.: 274 022 111 Fax: 274 863 380
e-mail: sekretariat@nuv.cz
www.nuv.cz

 


S platností od 1. července 2011 došlo ke sloučení tří přímo řízených organizací MŠMT: Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR).

Nástupnická organizace nese název Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
NÚV řeší otázky předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, včetně vzdělávání uměleckého a jazykového. Ústav se také zabývá pedagogicko-psychologickým, speciálně pedagogickým, výchovným a kariérovým poradenstvím ve školství a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 13.12.2011 | Aktualizováno: 10.4.2015 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 12511 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007