Informace pro školy a školská zařízení

Aktuálně

  • Ministerstvo vnitra vydalo v souvislosti s registrací agendy A3082 Školský zákon, kterou budou školy a školská zařízení ve smyslu § 50 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, vedeny v základním registru práv a povinností jako orgány veřejné moci, podrobné návody. Více informací ZDE.

  • MŠMT zavedlo nový výkaz S 51-01 o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole podle stavu k 31. 5. 2017 - výkaz vyplňují všechny mateřské školy, včetně mateřských škol samostatně zřízených podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „rejstřík“). Výkaz nevyplňují mateřské školy při zdravotnických zařízeních a mateřské školy při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchov. Více informací naleznete ZDE

  • Byla schválena vyhláška č. 202/2016, kterou se s účinností od 1.9.2016 mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů - výsledné znění vyhlášky č. 364/2005 po 1.9.2016 naleznete ZDE

  • věnujte prosím pozornost záložce "Elekronický sběr dat" , kde jsou zveřejňovány aktuální informace o elektronických sběrech dat ze škol a školských zařízení 

  • Informační newsletter Metodického portálu RVP.CZ

  • Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020 ,který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 8.3.2005 | Aktualizováno: 26.10.2017 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 187307 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007