Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2020/2021

  Ředitel střední školy do 31. 1. 2020 stanovil kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen „uchazeč“) si mohl pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky, a to do
  1. 3. 2020.

  V souladu s mimořádnou situací v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 byla vydána zvláštní pravidla pro přijímací řízení.

  Jednotná přijímací zkouška z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace se koná vždy pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (vyjma zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou – skupina oborů 82 Umění a užité umění), a to v 1 termínu. Přípravu jednotných písemných testů zabezpečuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání – CERMAT.

  Řádný termín jednotné přijímací zkoušky:

  čtyřleté obory vzdělání (+ nástavby)

  8. 6. 2020

  šestileté a osmileté obory vzdělání

  9. 6. 2020

  Ředitel školy v kritériích dále stanovuje 2 termíny pro školní přijímací zkoušku (její obsah a formu stanovuje ředitel školy). Každý uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí.

  Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole z jednotné přijímací zkoušky nejpozději:

  čtyřleté obory vzdělání (+ nástavby)

  15. 6. 2020

  šestileté a osmileté obory vzdělání

  16. 6. 2020

  Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději:

  čtyřleté obory vzdělání (+ nástavby)

  16. 6. 2020

  šestileté a osmileté obory vzdělání

  17. 6. 2020

  Uvedený termín zveřejnění výsledků (16. 6.) platí jako nejzazší i u oborů vzdělání bez konání jednotné přijímací zkoušky.

  Pro přijaté uchazeče o střední vzdělávání je termín pro odevzdání zápisového lístku:

  čtyřleté obory vzdělání (+ nástavby)
  obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky

  23. 6. 2020

  šestileté a osmileté obory vzdělání

  24. 6. 2020

   

  Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky se bude konat 23. 6. 2020.

  Jednotná přijímací zkouška se pro další kola přijímacího řízení nekoná. V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky; současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou přijímací zkoušku nekonali.

  Více informací naleznete:

  https://www.msmt.cz/

  https://prijimacky.cermat.cz/

   

  Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení:

  Přehled volných míst v PDF: střední školy zřizované HMP

  Přehled volných míst v PDF: střední školy jiných zřizovatelů

  Přehled volných míst MS Excel: střední školy zřizované HMP

  Přehled volných míst MS Excel: střední školy jiných zřizovatelů

  Vloženo: 20.2.2020 | Aktualizováno: 10.8.2020 | Dariana Medová | Přečteno: 69196 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007