Výběrové řízení na pozici referent / referentka školství - projekty v odboru školství, mládeže a sportu

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent / referentka školství - projekty v odboru školství, mládeže a sportu.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Plný pracovní úvazek. Nástup dle dohody. 

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení a požadavcích naleznete na www.praha.eu v rubrice Volná pracovní místa  a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy.

Přihlášku  s  požadovanými  doklady  je  nutno  doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 17. dubna 2019 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Požadujeme

·    vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

·    znalost školské legislativy, zejména zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

·    dobrou znalost práce na PC (MS Office, Internet)

·    komunikační a prezentační dovednosti, organizační schopnosti

·    velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu

·    samostatnost a zodpovědný přístup

Výhodou je zkušenost s administrací projektů EU, znalost pravidel pro příjemce dotací z prostředků EU a souvisejících dokumentů a znalost zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění.

Nabízíme

·    stabilní zázemí úřadu územní samosprávy s pracovištěm v centru Prahy

·    pružnou pracovní dobu

·    osobní příplatek po zkušební době

·    podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku

·    5 týdnů dovolené

·    3 dny zdravotního volna (sick days)

·    příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)

·    podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina

·    příspěvek na stravování formou stravenek

·    příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní vyžití

    … a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Náplň práce

Zajišťování administrace projektů a dotačních programů.  

Spolupráce při organizaci workshopů a školení v rámci grantových a dotačních výzev.

Účast na aktivitách souvisejících s přímou podporou škol v oblasti řízení kvality vzdělávání.

Spolupráce při organizaci tiskových konferencí.

Podíl na přípravě a následné realizaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP).

Poradenská a konzultační činnost v oblasti operačních programů EU pro školy a školská zařízení.

Zpracovávání podkladových materiálů pro vznik projektů vztahujících se ke školství.

Spolupráce s externími agenturami a grafickými studii zajišťujícími propagaci HMP.

Spolupráce při organizačním zabezpečení konferencí a dalších prezentačních akcí v oblasti školství.

Účast na pracovních a společenských akcích.  

Zajišťování spisové služby.
Vloženo: 9.4.2019 | Pavel Dvořák | Přečteno: 439 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007