Pilotní realizace intenzivního kurzu výuky českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem základních škol na území hl. m. Prahy

  Rada HMP schválila usnesením č. 2059 ze dne 29. 8. 2017 pilotní realizaci intenzivního kurzu výuky českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem základních škol na území hl. m. Prahy.

  Tímto dopisem se na Vás obracíme s nabídkou navštěvování tohoto kurzu pro žáky Vaší školy.

  Navštěvování intenzivního kurzu českého jazyka není zpoplatněno. Náklady na tuto službu jsou součástí rozpočtu hl. m. Prahy.

  Ve školním roce 2018/2019 je kurz otevřen na Základní škole Marjánka, příspěvková organizace, Praha 6, Bělohorská 52/417.

  Pravidla a parametry pro přijímání dětí do intenzivního kurzu ČJ

  1.    Kurz je otevřený pro nově příchozí žáky, kteří jsou přijati k základnímu vzdělávání s nulovou  znalostí ČJ do základní školy.
  2.    Kurz trvá 3 měsíce (max. 5 měsíců v případě potřeby), po tuto dobu dochází žák v dopoledních hodinách do školy, která kurz ČJ realizuje, zde probíhá intenzivní výuka ČJ, která má za cíl ulehčit vstup tohoto žáka do české (kmenové) školy.
  3.    Ředitel školy, do které bylo dítě přijato (dále též „vysílající škola“), seznámí zákonného zástupce žáka s možností absolvování kurzu ČJ, v případě zájmu zákonného zástupce kontaktuje ředitel vysílající školy ředitele školy, která kurz ČJ realizuje a zjistí možnost nástupu žáka do kurzu.
  4.    Na přijetí do kurzu ČJ není právní nárok.
  5.    Pořadí přijetí žáků do kurzu určuje ředitel školy, která kurz ČJ realizuje. Žák dochází do kurzu pravidelně, případné absence musí být omluveny zákonným zástupcem.
  6.    Ředitel vysílající školy na základě žádosti zákonného zástupce o uvolnění z  vyučování povolí nepřítomnost žáka ve vzdělávání po dobu, po kterou bude tento žák navštěvovat kurz ČJ.
  7.    Pokud bude mít škola, která kurz ČJ realizuje, volnou kapacitu, žák spolu se zákonným zástupcem navštíví školu, která pořádá kurz ČJ a domluví se na docházce do kurzu ČJ (popř. přijetí na tuto dobu do školní družiny a školní jídelny). Vyplní přihlášku do kurzu ČJ.
  8.    Po ukončení kurzu obdrží žák osvědčení o absolvování kurzu a informaci o tom, na jaké úrovni jsou jazykové kompetence žáka a jakým způsobem je potřeba dál žáka po návratu do vysílající školy podporovat v rozvoji znalosti ČJ.
  9.    Po absolvování kurzu by měl žák mít jazykové kompetence v rozsahu porozumění dění ve třídě, základní komunikace s pedagogickými pracovníky a spolužáky.
  10.    Ředitel vysílající školy připraví během nepřítomnosti žáka realizaci další podpory žáka (dle aktuální situace ve škole, tzn. např., pokud nejsou ve škole potřebné kurzy ČJ, doporučí žákovi návštěvu Pedagogicko – psychologické poradny za účelem předepsání potřebných podpůrných opatření, nebo připraví PLPP a zařadí žáka do 1. stupně podpůrných opatření a zařadí ho do již probíhající výuky ČJ pro žáky s OMJ ).

  V případě zájmu se prosím obracejte na kontakt:

  Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52
  Bc. Mgr. Anna Niklová, ředitelka školy
  tel.: 220 517 391
  info@zsmarjanka.cz

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vloženo: 26.10.2018 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 2262 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007