Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti první pomoci za použití zážitkové medicíny na školách

  Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti první pomoci za použití zážitkové medicíny na školách


  Odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy realizoval od října do prosince 2015 jako příjemce grantový projekt s názvem „Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti první pomoci za použití zážitkové medicíny na školách v hlavním městě Praze“. Projekt byl zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti první pomoci za použití zážitkové medicíny a účastnilo se jej více než 1 162 pedagogických pracovníků pracujících na školách v hlavním městě Praze. Cílovou skupinu projektu tvořili pedagogičtí pracovníci ze středních škol, vyšších odborných škol a základních škol. Během jednodenních 8 hodinových vzdělávacích kurzů získávali pedagogové praktické dovednosti o tom, jak poskytnout první pomoc ve stavech bezprostředního ohrožení života žáků a studentů pražských škol.

  V kurzech byla implementována velmi efektivní metodika dalšího vzdělávání v oblasti resuscitačních technik a dovedností, jež pedagogům škol umožnila zejména praktické nácviky dovedností za využití zážitkové medicíny. Výše uvedený projekt byl realizován v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Praha – Adaptabilita za podpory finančních prostředků z Evropského sociálního fondu a hlavního města Prahy.

  Obrázek bez popisku

   

   

   

   

   

   

  Vloženo: 19.1.2016 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 7294 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007