Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2016/2017

stredni skoly-2016-2017.xlsMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů - text zde. Seznam středních škol (zřizovaných hlavním městem Prahou, soukromými a církevními zřizovateli), které se na území hlavního města Prahy přihlásily do pilotního ověřování naleznete zde. Ověřování je určeno pro uchazeče, kteří podávají přihlášku do přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 do 1. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Ověřování se netýká oborů vzdělání s talentovou zkouškou, oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia a jiných než denních forem vzdělávání. Zkoušky podle jednotných testů se uskuteční v jednom řádném termínu, a to odlišně pro uchazeče o čtyřleté vzdělávání a uchazeče o šestileté a osmileté vzdělávání, a v jednom náhradním termínu společném pro obě skupiny středních škol. Konkrétně se budou jednotné testy konat u maturitních oborů ve dnech:

Studium

Řádný termín testů

Náhradní termín testů

Čtyřleté

15. 4. 2016

13. 5. 2016

Šestileté a osmileté

18. 4. 2016

13. 5. 2016

Pro školy, které se do pilotního ověřování nezapojily, platí, že přijímací řízení probíhá ve stávajícím režimu vymezeném zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcí vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Vyhlášení pokusného ověřování: VYHLASENI_pilotniho_overovani_prijimaciho_rizeni_2015_16.docx

Seznam zapojených škol: Seznam_prihlasenych_skol_Praha.pdf

Přihláška ke studiu: Prihlaska_SS.xls Přihlášku základní škola potvrzuje ve dvou totožných vyhotoveních a uchazeč je zasílá na obě vybrané školy.

PŘEHLEDY VOLNÝCH MÍST

Odbor školství a mládeže MHMP zveřejňuje podle § 60 odst. 22 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a průběžně aktualizuje nabídku volných míst pro druhá a další kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2016/2017. Zvlášť jsou uvedeny obory s talentovou zkouškou.

Všechny školy zveřejňují kritéria přijímacího řízení na svých webových stránkách.

Přehled středních škol, které budou vypisovat 2. a další kola přijímacího řízení, bude průběžně aktualizován.

 

Přehled volných míst na uměleckých školách

Přehled volných míst na soukromých a církevních středních školách po 1. kole přijímacího řízení

Přehled volných míst na školách zřizovaných hlavním městem Prahou a MŠMT po 1. kole přijímacího řízení

 

 

 

Vloženo: 3.4.2012 | Aktualizováno: 29.3.2017 | Dariana Medová | Přečteno: 59393 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007