Termíny sběrů dat za 3. čtvrtletí 2010

Sběr dat ze školních matrik k rozhodnému datu 30. září 2010 bude probíhat:
- pro VOŠ a SŠ v termínu do 15. října 2010,
- pro konzervatoře a ZŠ platí prodloužený termín do 31. října 2010.

Sběru dat ze školních matrik se povinně účastní všechny druhy škol, poskytujících stupeň vzdělání  (ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ).

UPOZORNĚNÍ:
Výkaz R 36-01 o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních se ve školním roce 2010/11 a dalších letech odevzdávat nebude (viz novela č. 208/2009 Sb. vyhlášky č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky).
Údaje o úrazovosti nadále shromažďuje Česká školní inspekce.

Označení Popis Podle stavu k   Termín předání Způsob předání  Další informace 

 P1-04

výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1. - 3. čtvrtletí 2010

 

30.9.2010

 

15.10.2010 

 

elektronicky  + tisk

 

odkaz na článek

 R 22-01

o školní knihovně

 31.8.2010 

20.9.2010

elektronicky + tisk

 

 S 1 -01

o mateřské škole

 30.9.2010

11.10.2010 

elektronicky + tisk

 

 S 3-01

o základní škole

 30.9.2010

11.10.2010 

elektronicky + tisk

 

 S 4-01

o mateřské - základní škole při zdrav. zařízení

 30.9.2010

11.10.2010 

elektronicky + tisk

 

 Z 4c-01

o přípravné třídě ZŠ a o přípravném stupni základní školy speciální

30.9.2010

11.10.2010

elektronicky + tisk

 

 M 8-01

o střední škole (výstup ze školní matriky)

30.9.2010

15.10.2010

elektronicky + tisk

odkaz na článek

 S 9-01

o konzervatoři

30.9.2010

11.10.2010

elektronicky + tisk

 

M 10 o vyšší odborné škole (výstup ze školní matriky) 30.9.2010 15.10.2010

elektronicky + tisk

odkaz na článek

 R 13-01

o ředitelství škol

30.9.2010

11.10.2010

elektronicky + tisk

 

 S 18-01

o jazykové škole

30.9.2010

11.10.2010

elektronicky + tisk

 

 Z 23-01

o pedagogicko - psychologické poradně

30.9.2010

11.10.2010

elektronicky + tisk

 

 S 24-01

o základní umělecké škole

30.9.2010

11.10.2010

elektronicky + tisk

 

S 26-01

o sportovní přípravě ve střední škole a o třídě zaměřené na výuku tělesné výchovy ve střední škole

30.9.2010

11.10.2010

elektronicky + tisk

 

 Z 27-01

o středisku praktického vyučování

30.9.2010

11.10.2010

elektronicky + tisk

 

 Z 33-01

o speciálně pedagogickém centru

30.9.2010

11.10.2010

elektronicky + tisk

 

 Z 34-01

o středisku výchovné péče

30.9.2010

11.10.2010

elektronicky + tisk

 

 Z 2-01

o školní družině - školním klubu

31.10.2010

11.11.2010

elektronicky + tisk

 

 Z 14-01

o zařízení pro výkon ustavní - ochranné výchovy

31.10.2010

11.11.2010

elektronicky + tisk

 

 Z 15-01

o činnosti střediska volného času

31.10.2010

11.11.2010

elektronicky + tisk

 

 Z 17-01

o činnosti zařízení školního stravování

31.10.2010

11.11.2010

elektronicky + tisk

 

 Z 19-01

o školním ubytovacím zařízení

31.10.2010

11.11.2010

elektronicky + tisk

 

 U 41-01

přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole

30.9.2010

15.10.2010

 elektronicky  

Školy zřizované MŠMT odešlou data (výkazy) do ÚIV, školy zřizované církví, krajem a školy soukromé příslušnému odboru školství krajského úřadu.
Školy zřizované obcí odešlou data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy.
Odbory školství obcí a KÚ odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně do ÚIV.
Opravy v údajích budou akceptovány pouze v období do konečného termínu předání dat pro správní úřady.

Aktuálně probíhající sběr dat:

·    Sběr dat výkazu R 22-01 o školní knihovně byl definitivně ukončen.
.    Sběr dat výkazu Z27-01 o středisku praktického vyučování byl definitivně ukončen.
.    Sběr dat výkazu S9-01 o konzervatoři byl definitivně ukončen.
.    Sběr dat výkazu Z33-01 o speciálně pedagogickém centru byl definitivně ukončen.
.    Sběr dat výkazu Z23-01 o pedagogicko-psychologické poradně byl definitivně ukončen.
.    Sběr dat výkazu S1-01 o mateřské škole byl definitivně ukončen.
.    Sběr dat výkazu S24-01 o základní umělecké škole byl definitivně ukončen.
.    Sběr dat výkazu S3-01 o základní škole byl definitivně ukončen.
.    Sběr dat výkazu S4-01 o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení byl definitivně
    ukončen
.
.    Sběr dat výkazu S4c-01 o přípravné třídě ZŠ a o přípravném stupni základní školy
    speciální byl definitivně ukončen.
.    Sběr dat výkazu R13-01 o ředitelství škol byl definitivně ukončen.
.    Sběr dat výkazu S26-01 o sportovní přípravě ve střední škole a o třídě zaměřené na výuku tělesné
    výchovy ve střední škole byl definitivně ukončen.
.    Sběr výkazu Z34-01 o středisku výchovné péče byl definitivně ukončen.
.    Sběr výkazu S18-01 o jazykové škole byl definitivně ukončen.
.    Sběr dat výkazu M8 o střední škole (výstup ze školní matriky) byl definitivně ukončen.
.    Sběr dat výkazu M10 o vyšší odborné škole (výstup ze školní matriky) byl definitivně ukončen.
.    Sběr výkazu Z14-01 o zařízení pro výkon ústavní - ochranné výchovy byl definitivně ukončen.
.    Sběr výkazu Z15-01 o činnosti střediska volného času byl definitivně ukončen.
.    Sběr výkazu Z17-01 o činnosti zařízení školního stravování byl definitivně ukončen.
.    Sběr výkazu Z19-01 o školském ubytovacím zařízení byl definitivně ukončen.
.    Sběr výkazu Z2-01 o školní družině - školním klubu byl definitivně končen.

·    Dne 1.11.2010 byl zahájen sběr dat zahajovacích výkazů Z2-01 o o školní družině-školním
    klubu, Z14-01 o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy Z15-01 o činnosti střediska
    volného času, Z17-01 o činnosti zařízení školního stravování, Z19-01 o školském ubytovacím
    zařízení podle stavu k 31.10.2010.


Kontakt na zpracovatelky dle typu výkazu a termíny předání naleznete ke ztažení zde.

Důležité dokumenty:

Zasílání výkazů a datových souborů:

  • tištěné verze formulářů statistických výkazů doručte na adresu: MHMP, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení právní, stížností a organizační, Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1
  • vybrané datové soubory lze doručit na společnou adresu oddělení právní, stížností a organizační : skuvyk@cityofprague.cz

Důležité odkazy:

Školy, porušující svoji zpravodajskou povinnost ve smyslu předání údajů statistických výkazů ÚIV, zejména ve věci NEDODRŽENÍ TERMÍNU PŘEDÁNÍ DAT, budou zveřejňovány na www stránkách Městského informačního serveru! Připomínáme, že povinnost předávat údaje z dokumentace škol a školských zařízení vyplývá z ustanovení §28 odst. 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)!

Vloženo: 1.10.2010 | Aktualizováno: 13.12.2010 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 1743 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007