Klady a zápory integrace z pohledu psychologa

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy dětí, které bez individuálního speciálně pedagogického přístupu jsou v procesu vzdělávání znevýhodněné a často výrazně limitované v rámci svých zdravotních či sociálních omezení, zaznamenalo v posledních patnácti letech významné pozitivní kvalitativní posuny.

Od roku 2004 je v platnosti zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon i ve vztahu k osobám se speciálními vzdělávacími potřebami zabezpečuje rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, vzájemnou úctu, respekt, solidaritu a důstojnost a všeobecný rozvoj osobnosti s důrazem na poznávací, sociální, morální, mravní a duchovní hodnoty.

soubor všech příspěvků z konference naleznete  ZDE.

 

 

 

 

Vloženo: 16.6.2010 | Aktualizováno: 21.6.2010 | Jiří Indrák | Přečteno: 11544 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007