Podpora žákům se zdravotním postižením v Praze

Hlavní město Praha v souladu se zněním Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, článku 24 přijímá zodpovědnost k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a bezplatnému základnímu a střednímu vzdělávání dětí se zdravotním postižením v místě bydliště. S vývojem právních předpisů ve školství se vyvíjel i způsob podpory žáků se zdravotním postižením ve smyslu poskytování podpůrných opatření odpovídajících integraci do běžných škol či zkvalitnění podmínek vzdělávání ve speciálních školách.

Z důvodu sjednocení přístupu škol při žádostech o přidělování finančních prostředků pro zajištění úspěšné integrace schválilo v prosinci 2009 zastupitelstvo hlavního města Prahy Zásady pro sjednocení přístupu k integraci dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na území hlavního města Prahy.

Celé znění článku včetně grafů naleznete ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 14.6.2010 | Aktualizováno: 15.5.2013 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 13275 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007