Informační systém o platech - sběr za celý rok 2019

  ISP

   Informace určena školám a školským zařízením zřízených hl. městem Prahou


  Dne 1. ledna 2020 bude zahájen sběr dat do Informačního systému o platech  (dále jen ISP). ISP je realizován na základě zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a nařízení vlády č. 328/2013 Sb.

  Kampaň

  • Kampaň sběru dat vyhlašuje Ministerstvo financí ČR podle termínů stanovených nařízením vlády č. 328/2013 Sb. Účelem kampaně je sebrat data o platech ve státní a veřejné správě dvakrát ročně, za 1. pololetí a za celý kalendářní rok. 
  • Vzhledem k nutnosti doručená data centrálně zpracovat je termín předání dat od škol a školských zařízení zřízených hl. městem Prahou stanoven na 15. ledna 2020.

   

  Aktuální informace k ISP (na webu MFČR)

  • Změny ve vykazovaných údajích, katalogy, číselníky, chybovníky a metodiky, vykazování svátků, příklad souboru ISP, přehled chybových hlášení při kontrole souboru, atp. Doporučené postupy pro splnění Vaší zákonné povinnosti naleznete na stránkách Ministerstva financí ČR


  Předávaný soubor musí být v xml formátu, vzor názvu předávaného souboru:
  IČOškoly.xml

  Upozorňujeme na nutnost správného vyplnění hlavičky souboru ISP. Více informací ZDE.

  Před předáním souboru je třeba provést kontrolu dat. Ta se provádí odesláním xml souboru na server MFČR přes následující odkaz: https://isp.mfcr.cz/isp/uploadAnonym.do?op=prepare. Výstupem kontroly je přijetí "Anonymní kontroly dat" na zadanou e-mail adresu.

  Následně se soubor v xml formátu včetně výstupu z "Anonymní kontroly dat" zasílá e-mailem pracovníkům odboru školství, mládeže a sportu MHMP (oddělení kontroly, stížností a organizační; úsek statistiky a výkaznictví). Do e-mailové zprávy uveďte IČO a adresu školy/školského zařízení.

  Emailové adresy na pracovníky zpracovávající předávané soubory ISP na odboru školství, mládeže a sportu MHMP nalezdete ZDE (rozdělení dle obvodů hl. m. Prahy).

   

  Xml soubor včetně výstupu z "Anonymní kontroly dat" se zasílá pouze elektronickou poštou  pracovníkům odboru školství, mládeže a sportu MHMP


  Důležité internetové adresy

  • Webové rozhraní systému ISP pro registraci, vkládání dat a kontrolu je přístupné na adrese: http://isp.mfcr.cz/
  • Webové stránky Metodického centra pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO - stránky byly zřízeny na podporu zavádění nové klasifikace zaměstnání CZ-ISCO ve statistikách trhu práce (mimo jiné ISP); informace o zařazování zaměstnání do klasifikace zaměstnání
  • Všechny důležité informace o ISP a doporučené postupy pro splnění Vaší zákonné povinnosti  naleznete na stránkách Ministerstva financí ČR: http://www.mfcr.cz/isp

   

  Vyřizování dotazů a připomínek
  • Základním prostředkem komunikace pro vyřizování dotazů a připomínek jsou zprávy elektronické pošty, které lze zasílat na adresu: isp@mfcr.cz
  • V předmětu zprávy musí být vždy na prvním místě uvedeno IČO tazatele a dále domluvený řetězec určující typ dotazu - podrobnosti naleznete na již zmíněné internetové adrese www.mfcr.cz/isp v odstavci Pravidla komunikace pro sběr dat ISP.

   

   

  Informace k ISP - zdroj: MFČR

  Termíny sběrů dat: leden až červenec 2020

   

   

   

   

   

  Vloženo: 20.12.2019 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 32692 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007