Postup v případě žádosti o vydání zápisového lístku na MHMP

  ŽÁDOST O ZÁPISOVÝ LÍSTEK PODÁVEJTE PŘEDNOSTNĚ PROSTŘEDNICTVÍM POŠTOVNÍ DORUČOVACÍ SLUŽBY.

  V ÚŘEDNÍ HODINY JE PRO VEŘEJNOST K DIPOSZICI PŘEPÁŽKA Č. 59 V BUDOVĚ MAGISTRÁTU HL.M. PRAHY, JUNGMANNOVA 35/29, PRAHA 1

  Úřad funguje pro veřejnost v omezeném režimu - pro veřejnost jsou přístupné pouze přepážky v přízemí!

  Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého bydliště v hlavním městě Praze bude zápisový lístek vydáván na odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy, a to na základě vyplněné žádosti o vydání zápisového lístku a předložení dokladu potvrzujícího totožnost žadatele a jeho trvalé bydliště, resp. místo pobytu u cizích státních příslušníků.

  Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole (a to i v případě vydání náhradního zápisového lístku nebo na přijetí na víceleté gymnázium).

  Úřední hodiny: Úřad funguje pro veřejnost v omezeném režimu!

  Po 12.00 – 17.00 hod

  St 8.00 – 18.00 hod

  Druhou možností je zaslání zápisového lístku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště uchazeče, resp. v případě nezletilosti jeho zákonného zástupce.

  - žádost o vydání prvního zápisového lístku

  - žádost o vydání náhradního zápisového lístku

  Vloženo: 9.1.2009 | Aktualizováno: 9.6.2020 | Pavel Dvořák | Přečteno: 67806 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007