Postup v případě žádosti o vydání zápisového lístku na MHMP

Uchazečům (nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů) s místem trvalého bydliště v hlavním městě Praze bude zápisový lístek vydáván na odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy, a to na základě vyplněné žádosti o vydání zápisového lístku a předložení dokladu potvrzujícího totožnost žadatele a jeho trvalé bydliště, resp. místo pobytu u cizích státních příslušníků.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole (a to i v případě vydání náhradního zápisového lístku nebo na přijetí na víceleté gymnázium).

Zápisové lístky lze osobně vyzvednout v 6. poschodí - dveře č. 632, 634, 635, 637, 638, 639, 641, 647

Praha 1, Jungmannova 35/29 – pracoviště odboru školství, mládeže a sportu MHMP.

Úřední hodiny:  

Po 12.00 – 17.00 hod

St    8.00 – 18.00 hod

Druhou možností je zaslání zápisového lístku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště uchazeče, resp. v případě nezletilosti jeho zákonného zástupce.

-    žádost o vydání prvního zápisového lístku

-    žádost o vydání náhradního zápisového lístku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 9.1.2009 | Aktualizováno: 2.1.2019 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 65584 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007