Čtvrtletní výkaz P1-04 za 1. až 4. čtvrtletí 2018

  Sběr dat

  Sběr dat výkazu P1-04 za 1. až 4. čtvrtletí 2018 bude MŠMT zahájen 31.12.2018 - termín elektronického odevzdání výkazu je nejpozději do 15. ledna 2019.


  ===================================================================================================================================
  Aktuálně k vykazování osob se sníženým rozsahem hodin PPČ (tj. především ředitelů, zástupců ředitelů, vedoucích apod.), a to především v případě, kdy je organizací vykonáváno více druhů činností současně:

  Pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti ředitele školy nebo jeho zástupce je nejdříve nutné určit počet tříd (organizačních jednotek). Problematiku počtu tříd (organizačních jednotek) rozhodného pro určení rozsahu PPČ upravuje nařízení vlády v § 4 odst. 1 písm. a) – řediteli školy a jeho zástupci se započítávají třídy, oddělení, kurzy, skupiny a speciálně pedagogické centrum.

  Dále podle § 2 odst. 4 nařízení vlády platí, že u právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, se stanoví týdenní rozsah PPČ ředitele školy a jeho zástupce podle vykonávané činnosti školy, u které je v příloze k tomuto nařízení vlády stanovena PPČ nejnižší.
  Příklad č. 3: Rozsah hodin PPČ ředitele právnické osoby vykonávající činnost více druhů škol
  Ředitel školy, který řídí mateřskou školu (3 třídy), základní školu s prvním stupněm (3 třídy) a školní družinu (1 oddělení), celkem 7 organizačních jednotek, bude mít rozsah PPČ 9 hodin týdně podle přílohy nařízení vlády, neboť je tento rozsah pro něho nejnižší.
  Ředitel školy, který řídí pouze činnost základní školy (6 tříd základní školy s prvním stupněm a 1 oddělení školní družiny, celkem 7 organizačních jednotek), má rozsah PPČ 10 hodin týdně.

  Je-li ve škole ustaveno více zástupců ředitele, stanoví se každému z nich rozsah PPČ podle počtu tříd, které každému z těchto zástupců ředitel školy přidělil (§ 4 odst. 2 nařízení vlády).
  Příklad č. 4: Zástupce ředitele právnické osoby vykonávající činnost více druhů škol
  Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy (3 třídy), základní školy s prvním stupněm a druhým stupněm (9 tříd) a školní družiny (4 oddělení).
  -    Pro stanovení týdenního rozsahu PPČ při plném úvazku 40 hodin určí ředitel školy svému zástupci pro ZŠ rozhodný počet jednotek – 13 (9 tříd a 4 oddělení). Podle přílohy nařízení vlády pak stanoví rozsah PPČ na 11 hodin týdně.
  -    Pro stanovení týdenního rozsahu PPČ při plném úvazku 40 hodin určí ředitel školy svému zástupci pro MŠ rozhodný počet jednotek – 3 třídy. Podle přílohy nařízení vlády pak stanoví rozsah PPČ na 25 hodin týdně.

  V dalším kroku se pro stanovení týdenního rozsahu PPČ ředitele a zástupce ředitele provede odpočet hodin za činnosti dle § 3 a § 5 odst. 2 nařízení vlády.

  Dokument k vykazování PPČ ke stažení ZDE

  ===================================================================================================================================

   

  Žádáme školy o dodržení závazného termínu předání výkazu stanoveného MŠMT.

  Vydáno MŠMT a platné pro rok 2018 (zveřejněno také ve sběrové aplikaci nebo na webových stránkách www.msmt.cz:


  Přesměrování na aplikaci pro elektronický sběr dat.

  • Další informace a formuláře naleznete zde.
  • Právní výklady a jiné dokumenty jsou uveřejňovány na stránkách MŠMT.

   

  Kontakty na zpracovatele výkazu P1-04 na správním úřadu (MHMP) (xls, 27,5 kB)

   

  Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz (do textu zprávy vždy, prosím, uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému).

  Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.

  Tištěné verze formulářů statistických výkazů - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované - doručte na adresu (mimo organizací zřízených MŠMT); pro zaslání je také možno využít datové schránky (výkaz před skenováním také opatřete podpisem ředitele školy a razítkem):

  MHMP
  odbor školství, mládeže a sportu
  oddělení kontroly, stížností a organizační
  úsek rejstříku, statistiky a výkaznictví
  Jungmannova 29/35
  111 21 Praha 1


  V případě opravy výkazu je nutné (v souladu s metodikou pro jejich vyplňování) celý výkaz opětovně vytisknout, orazítkovat, podepsat ředitelem školy a odeslat. Dále je nutné výkaz na prvním listu označit číslem opravy (OPRAVA č. 1…).

   

   

  Poznámka:

  Ústav pro informace ve vzdělávání byl z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2011 ZRUŠEN. Od 1.1.2012 přebralo agendy Ústavu pro informace ve vzdělávání spojené se sběrem a zpracováním dat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

   

  Zdroj: MŠMT

   

  Elektronický sběr dat

   

   

   

   

   

  Vloženo: 2.1.2019 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 82123 x

   

  Magistrát hl. m. Prahy © 2007