Konkursní řízení na funkci ředitele vyšší odborné školy

Rada hlavního města  Prahy  vyhlašuje  v  souladu  s § 166 odst. 2 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a §  3  vyhlášky  č.  54/ 2005  Sb.,  o náležitostech konkursního   řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele:

Vyšší odborné školy sociálně právní, Praha 10, Jahodová 2800

 

Požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 • kvalifikační předpoklady dle zákona č. 563/2004 Sb.
 • znalost školských předpisů a školské problematiky
 • občanská a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • organizační a řídící schopnosti
 
Přihláška musí obsahovat:
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. potvrzený posledním zaměstnavatelem
 • ověřené kopie o dosaženém vzdělání
 • strukturovaný životopis
 • koncepci dalšího rozvoje školy (max. 5 stran)
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (formulář ke stažení)
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíců)

 

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh musí být doručeny do pátku 25.1. 2008 (do 14 hodin) na adresu:
 • Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jungmannova 35/29, 111 21  Praha 1

 

 

 

Vloženo: 19.12.2007 | | Přečteno: 2960 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007