Konkursní řízení na funkci ředitele střední školy a vyšší odborné školy

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb.,  o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele:

Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební, Praha 1, Dušní 17

 

Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb.,  o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 • odborná a pedagogická způsobilost včetně příslušné praxe,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost školských předpisů a školské problematiky.

 

K přihlášce přiložte:
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.,  o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,  kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (příslušný formulář ke stažení),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší 2 měsíců).

 

Přihlášky podávejte do 18.5.2007 na adresu:
 • Odbor školství MHMP, Jungmannova 35/29, 111 21  Praha 1
Vloženo: 3.5.2007 | | Přečteno: 3936 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007