Čtvrtletní výkaz P1-04 za 1. až 3. čtvrtletí 2018 a výkaz P1c-01

 

Sběr dat

Sběr dat výkazu P1-04 za 1. až 3. čtvrtletí 2018 bude MŠMT zahájen 30.9.2018 - termín elektronického odevzdání výkazu je nejpozději do 15. října 2018.

Žádáme školy o dodržení závazného termínu předání výkazu stanoveného MŠMT.

Vydáno MŠMT a platné pro rok 2018 (zveřejněno také ve sběrové aplikaci nebo na webových stránkách www.msmt.cz:


Přesměrování na aplikaci pro elektronický sběr dat.

  • Další informace a formuláře naleznete zde.
  • Právní výklady a jiné dokumenty jsou uveřejňovány na stránkách MŠMT.

 

Kontakty na zpracovatele výkazu P1-04 na správním úřadu (MHMP) (xls, 27,5 kB)

 

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz (do textu zprávy vždy, prosím, uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému).

Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.

Tištěné verze formulářů statistických výkazů - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované - doručte na adresu (mimo organizací zřízených MŠMT); pro zaslání je také možno využít datové schránky (výkaz před skenováním také opatřete podpisem ředitele školy a razítkem):

MHMP
odbor školství a mládeže
oddělení kontroly, stížností a organizační
úsek rejstříku, statistiky a výkaznictví
Jungmannova 29/35
111 21 Praha 1


V případě opravy výkazu je nutné (v souladu s metodikou pro jejich vyplňování) celý výkaz opětovně vytisknout, orazítkovat, podepsat ředitelem školy a odeslat. Dále je nutné výkaz na prvním listu označit číslem opravy (OPRAVA č. 1…).

 

 

Poznámka:

Ústav pro informace ve vzdělávání byl z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2011 ZRUŠEN. Od 1.1.2012 přebralo agendy Ústavu pro informace ve vzdělávání spojené se sběrem a zpracováním dat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Zdroj: MŠMT

 

Elektronický sběr dat

 

 

 

 

 

Vloženo: 11.9.2018 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 76825 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007