Čtvrtletní výkaz P1-04 za 1. a 2. čtvrtletí 2020

Sběr dat

Sběr dat výkazu P1-04 za 1. a 2. čtvrtletí 2020 bude MŠMT zahájen 30. června 2020 - termín elektronického odevzdání výkazu je nejpozději do 15. července 2020.

  =================================================================
Aktuální informace ke sběrům dat také naleznete na webových stránkách MŠMT,
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/sbery-statistickych-dat,
které je jejich gestorem a správcem sběrových aplikací.
=================================================================

Je-li alespoň jedno pracoviště školy speciální, musí být ve výkazu P1-04 vykázán
rovněž odpovídající druh činnosti školy (např. 51, 52, 56).
Speciální pracoviště je takové pracoviště, které je zřízeno podle § 16 odst. 9
školského zákona nebo které má všechny třídy, skupiny či oddělení zřízené
podle § 16 odst. 9.Pojem „pracoviště„ je definován v metodice k výkonovým výkazům.

Oproti předchozímu roku nedošlo k zásadním změnám, pouze k upřesnění
metodického pokynu.
Více v Prezentaci k výkazu P1-04 pro rok 2020 vydané MŠMT ke stažení.
=================================================================
Žádáme školy o dodržení závazného termínu předání výkazu stanoveného MŠMT.

Vydáno MŠMT a platné pro rok 2020 (zveřejněno také ve sběrové aplikaci nebo na webových stránkách www.msmt.cz):


Přesměrování na aplikaci pro elektronický sběr dat.

  • Další informace a formuláře naleznete zde.
  • Právní výklady a jiné dokumenty jsou uveřejňovány na stránkách MŠMT.

 

Kontakty na zpracovatele výkazu P1-04 na správním úřadu (MHMP) (xls, 27,5 kB)

 

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz (do textu zprávy vždy, uvádějte do jaké aplikace se potřebujete přihlásit a Váš identifikátor).

Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).

Pro jednoznačnou identifikaci datové zprávy uveďte ve "Věci" zprávy IČO organizace a text "sběr dat".

Vzor do úvodního textu „Věc:“ datové zprávy:

 

IČO: xxxxxxxx sběr dat

 

Jestliže vykazující jednotka dodatečně zjistí chyby či nepřesnosti ve výkaze, provede opravu ve sběrové aplikaci a znovu odešle i jeho opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem (na výkazu pouze vyznačte, že se jedná o opravu). Obdobně postupujte je-li Vám výkaz s nalezenými chybami zpracovatelským místem vrácen.


 

Poznámka:

Ústav pro informace ve vzdělávání byl z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2011 ZRUŠEN. Od 1.1.2012 přebralo agendy Ústavu pro informace ve vzdělávání spojené se sběrem a zpracováním dat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Zdroj: MŠMT

 

Elektronický sběr dat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 22.6.2020 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 95500 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007